Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Fidusprisen 2017 går til Coop Norge Handel AS

Del

(Oslo / Gjøvik): Formålet med Fidusprisen er å skjerpe bevisstheten hos privatpersoner og i næringslivet om behovet for informasjonssikkerhet. Kandidatene til prisen er fremkommet gjennom en bred spørreundersøkelse blant forbrukere.

Coop Norge Handel AS hedres med Fidusprisen 2017 for sitt store fokus på sikkerhetsarbeid og forankring av sikkerhetsarbeidet i virksomhetens øverste ledelse. På bildet Coops sikkerhetssjef Soner Sevin.
Coop Norge Handel AS hedres med Fidusprisen 2017 for sitt store fokus på sikkerhetsarbeid og forankring av sikkerhetsarbeidet i virksomhetens øverste ledelse. På bildet Coops sikkerhetssjef Soner Sevin.

I undersøkelsen er forbrukerne bedt om å rangere virksomheter og bransjer ut fra tillit til hvordan de behandler forbrukernes personopplysninger. I år var det totalt 4 nominerte virksomheter utpekt av folkejuryen. Årets finalister var Skatteetaten, Norsk Tipping AS, Brønnøysundregistrene og Coop Norge Handel AS. Fagjuryen har intervjuet og evaluert alle kandidatene og har utpekt Coop Norge Handel AS til årets vinner av Fidusprisen 2017. 

Fidusprisen 2017 går til Coop Norge Handel AS
Fidusprisen 2017 ble delt ut av statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) fra justis - og beredskapsdepartementet under åpning av Næringslivets Sikkerhetsråds sin Sikkerhetskonferanse i Oslo den 20. September.

Årets vinner ble Coop Norge Handel AS som gjennom flere år har hatt stor tillit i befolkningen spesielt innenfor sin bransje og etterlever en modell for sikkerhetsarbeid som involverer kundene i stor grad, samt ivaretar deres behov for sikre tjenester på en svært god måte. Virksomheten hedres med Fidusprisen 2017 for sitt store fokus på sikkerhetsarbeid og forankring av sikkerhetsarbeidet i virksomhetens øverste ledelse. De er i front av sin bransje og tar et samfunnsansvar innenfor bekjempelse av datakriminalitet og forebyggende informasjonssikkerhetsarbeid utover det som kan forventes. Virksomheten hedres for sitt arbeid med sikkerhetskultur, håndtering av sikkerhetshendelser, sin vilje og evne til prioritering av informasjonssikkerhet i praksis, og for sine aktiviteter knyttet til informasjonsdeling og opplæring av sine ansatte og kunder. 

Direktør i NorSIS Peggy S. Heie fremhever følgende - Vi håper at Coop sitt arbeid kan være med på å skape økt motivasjon og forståelse innen deres egen og annen næring for hvorfor informasjonssikkerhet er viktig – jeg ser dette som et viktig bidrag for å skape trygghet i befolkningen om at digitale tjenester innebærer trygg forvaltning av sensitiv informasjon”

Hvorfor er Fidusprisen viktig?
Samfunnet blir gradvis mer digitalisert og mengden sensitiv informasjon øker. Samtidig har datakriminaliteten blitt mer avanserte, målrettede og skjer hyppigere. Å sikre informasjon en svært viktig oppgave med betydning for forbruker, virksomhetens omdømme og som bidrag til et trygt digitalt samfunn. 

Om Fidusprisen og jury
Prisen ble første gang utdelt i 2009. Fidusprisen går til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. En jury bestående av representanter fra Datatilsynet, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og NorSIS kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene. 

Kontaktperson for Fidusprisen ved Norsk Senter for Informasjonssikring:

Ole Anders Ulsrud
Mobil: 470 44 448
Epost: ole@norsis.no 

https://norsis.no/

https://yougov.no/

Bilder

Coop Norge Handel AS hedres med Fidusprisen 2017 for sitt store fokus på sikkerhetsarbeid og forankring av sikkerhetsarbeidet i virksomhetens øverste ledelse. På bildet Coops sikkerhetssjef Soner Sevin.
Coop Norge Handel AS hedres med Fidusprisen 2017 for sitt store fokus på sikkerhetsarbeid og forankring av sikkerhetsarbeidet i virksomhetens øverste ledelse. På bildet Coops sikkerhetssjef Soner Sevin.
Last ned bilde
Coops sikkerhetssjef Soner Sevin.
Coops sikkerhetssjef Soner Sevin.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS
Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS
Teknologivn. 22 (bygg A)
2815 Gjøvik

(+47) 40 00 58 99http://www.norsis.no

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som den enkelte innbygger.