Medietilsynet

Fem ting du bør vite om TV 2-avtalen

Del

Staten har nettopp inngått en avtale med TV 2 om å levere allmennkringkastingsinnhold på TV mot at kanalen får dekket nettokostnadene med inntil 135 millioner kroner hvert år de neste fem årene. Medietilsynet skal føre tilsyn med at TV 2 overholder forpliktelsene i avtalen og utbetale kompensasjonen. Her får du fem fakta om avtalen og tilsynets oppgaver.

Kulturminister Trine Skei Grande og TV 2-sjef Olav Sandnes. Foto: Kulturdepartementet
Kulturminister Trine Skei Grande og TV 2-sjef Olav Sandnes. Foto: Kulturdepartementet

1. Flertallet på Stortinget ønsket å inngå en avtale om kommersiell allmennkringkasting for å opprettholde mediemangfoldet, sikre en konkurrent til NRK og få riksdekkende nyhetssendinger produsert utenfor Oslo. 26. september 2018 inngikk staten en avtale med TV 2, der kanalen kompenseres med inntil 135 millioner kroner hvert år i fem år for nettokostnadene knyttet til å levere allmennkringkastingsinnhold.

2. Avtalen trer i kraft 1. januar 2019, og varer i fem år fram til 31. desember 2023. For å oppfylle allmennkringkastingsoppdraget skal TV 2:
- Sende egenproduserte riksdekkende nyhetsprogram med base i den sentrale nyhetsredaksjonen
- Sende norskspråklige program for barn og unge
- Sende førstegangsvisninger av norsk film- og tv-drama

3. TV 2 har i avtalen forpliktet seg til å investere årlige beløp i nyheter, program for barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Avtalen setter videre krav til hvordan det lineære og ikke-lineære allmennkringkastingsinnholdet skal gjøres tilgjengelig. Ifølge avtalen må hovedredaksjonen og nyhetsredaksjonen være lokalisert minst 100 kilometer utenfor Oslo. TV 2 har valgt å lokalisere sin virksomhet i Bergen. Avtalen inneholder også krav om hvordan kompensasjonen skal disponeres og hvordan regnskap og rapportering skal gjennomføres.

4. I avtalen stilles det også en rekke krav til TV 2s programvirksomhet som ikke er en del av allmennkringkastingsoppdraget, og som TV 2 ikke får økonomisk kompensasjon for:
- Programtilbudet skal baseres på prinsippene for allmennkringkasting
- Profilen skal være av allmenn karakter og interesse
- Det skal tilbys programmer for både brede og smale grupper
- Norskspråklige programmer skal utgjøre minst 50 prosent av sendetiden
- Begge de offisielle norske målformene skal benyttes
- Programtilbudet skal ha tematisk og sjangermessig bredde (den tematiske bredden skal bestå av minst fem ulike programkategorier, med en nærmere bestemt hyppighet og omfang)

5. Medietilsynet skal føre årlig tilsyn for å sikre at TV 2 overholder forpliktelsene i avtalen, og utarbeide en årlig rapport om hvordan disse forpliktelsene oppfylles. Medietilsynet skal utbetale kompensasjon etterskuddsvis til TV 2 hvert kvartal. Dersom TV 2 får utbetalt for mye i kompensasjon, skal selskapet enten betale tilbake eller få redusert kompensasjon neste år. Medietilsynet kan gi sanksjoner til TV 2 etter kringkastingsloven dersom forpliktelsene brytes, og i så fall kan kompensasjonen reduseres. Sanksjonsmidlene som kan brukes er advarsel, overtredelsesgebyr (engangsbeløp) og tvangsmulkt (kan gis som engangsbeløp eller som løpende mulkt).

Les mer om avtalen på Kulturdepartementets sider

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kulturminister Trine Skei Grande og TV 2-sjef Olav Sandnes. Foto: Kulturdepartementet
Kulturminister Trine Skei Grande og TV 2-sjef Olav Sandnes. Foto: Kulturdepartementet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet mener medienes rolle må få en mer sentral plass i grunnskolens læreplaner20.6.2019 07:00:00 CESTPressemelding

Medietilsynet mener kritisk medieforståelse og medienes rolle som meningsbærer må få større plass i de nye læreplanene for grunnskolen. – Når elevene lærer å reflektere kritisk over troverdigheten og påvirkningskraften i ulike mediebudskap, blir det enklere for dem å navigere i et stadig mer komplekst medielandskap, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet meiner media si rolle må få ein meir sentral plass i grunnskulens læreplanar20.6.2019 07:00:00 CESTPressemelding

Medietilsynet meiner kritisk medieforståing og media si rolle som meiningsberar må få større plass i dei nye læreplanane for grunnskulen. – Når elevane lærer å reflektere kritisk over truverdigheiten og påverknadskrafta i ulike mediebodskap, blir det enklare for dei å navigere i eit stadig meir komplekst medielandskap, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom