Den norske kirke

Fem kandidater til å bli biskop i Tunsberg

Del

Tunsberg bispedømmeråd har i møte 12. mars nominert fem kandidater til ny biskop i Tunsberg. - De nominerte har ulike styrker, men alle besitter den kompetansen vi søker og vil på ulike måter kunne fylle den utfordrende rollen som biskop, sier lederen i Tunsberg bispedømmeråd, Lill Tone Grahl-Jacobsen.

Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.
Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.

De nominerte er, i alfabetisk rekkefølge: 

  • Kjetil Haga, domprost i Tønsberg, født 16. juli 1967.
  • Ragnhild Jepsen, domprost i Nidaros, født 4.november 1969.
  • Sølvi Kristin Lewin, prost i Larvik, født 23. januar 1971.
  • Jan Otto Myrseth, domprost i Bergen, født 2. juli 1957.
  • Merete Thomassen, førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet, født 15. mars 1966.

 - Vi har sett etter en utadvendt person med visjoner for kirken og som evner å bygge broer, inspirere og engasjere. Kirken er i endring og møter stadig nye og spennende utfordringer. Derfor har vi ønsket oss en faglig sterk leder med engasjement og kunnskap om både samfunnet og kirken. Det er også viktig at en biskop har god teologisk kompetanse, sier Grahl-Jacobsen.
 
Per Arne Dahl som ble vigslet til biskop i Tunsberg i september 2014, går av sommeren 2018.
- Jeg vil benytte anledningen til å takke dagens biskop Per Arne Dahl for hans gode og inspirerende tjeneste i Tunsberg og i Den norske kirke, sier Lill Tone Grahl-Jacobsen.

Ny biskop tilsettes på Kirkerådets møte i Tønsberg 6.-8. juni.
 
Mer om de nominerte, i alfabetisk rekkefølge:

Kjetil Haga
Født: 16. juli 1967
Nåværende stilling: domprost i Tønsberg.
Kjetil Haga har vært kirkefagsjef i Borg bispedømme, kapellan i Råde og ungdomsprest i Voie. Han har i tillegg ledererfaring som kretssekretær i KFUK-KFUM Østfold, avdelingssjef og stedfortredende forhandlingssjef for sykehuset i Østfold. Han har også vært spesialrådgiver ved sykehuset i Østfold.

Ragnhild Jepsen
Født: 4. november 1969
Nåværende stilling: domprost i Nidaros.
Ragnhild Jepsen har vært domprost i Nidaros siden 2011, og før det virket som sokneprest og kapellan i Nidaros domkirke før det. Hun har vært kapellan i Åmot og jobbet som kateket i Tanum kirke i Bærum. Hun har også vært Kirkerådets utvalgssekretær for «Vigsling av kantorer».

Sølvi Kristin Lewin
Født: 23. januar 1971.
Nåværende stilling: prost i Larvik.
Sølvi Kristin Lewin har vært sokneprest i Ramnes og Undrumsdal, og Kapellan i Nittedal. Hun har også vært kapellan og kateket i Nittedal. I tillegg har hun vært misjonær på Madagaskar for Det norske misjonsselskap.

Jan Otto Myrseth
Født: 2. juli 1957.
Nåværende stilling: domprost i Bergen.
Jan Otto Myrseth har vært prost i Ringerike, sykehusprest på Ringerike og sokneprest i Norderhov. Han har også arbeidet som lærer i homiletikk ved Menighetsfakultetet og som timelærer i det nye testamentet ved Bibelskolen i Oslo.

Merete Thomassen
Født: 15. mars 1966.
Nåværende stilling: førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet.
Merete Thomassen har jobbet som prostiprest i Østre Romerike prosti, og som sokneprest i Sørum. Hun har også vært sykehjemsprest på Lambertseter, Oppsal og Langerud sykehjem, i tillegg til å ha vært prest i Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.
 
Se utfyllende presentasjoner av de nominerte her: https://kirken.no/tunsberg

Området som dekker Vestfold og Buskerud fylker ble skilt ut som eget bispedømme fra Oslo bispedømme i 1947. I 1948 ble Tunsberg bispedømmes første biskop valgt.
 


Tidsplan for nominasjon og tilsetting av biskop i Tunsberg 2018.

13. mars
Kirkerådet sender brev til menigheter og stemmeberettigede i Tunsberg bispedømme om mulighet for supplerende nominasjon, med frist 3. april.
 
4. april
Kirkerådet sender brev til de stemmeberettigede om å avgi sine stemmer på de nominerte, med frist 3. mai.
Disse kan avgi sine stemmer:
- menighetsrådene i Tunsberg bispedømme,
- prester i offentlig kirkelig stilling i Tunsberg bispedømme,
- vigslede kateketer, diakoner og kantorer i offentlig kirkelig stilling i Tunsberg bispedømme,
- prostene i alle bispedømmene,
- professorer i teologiske fag ved de teologiske fakultetene og ledere av praktisk-teologiske utdanninger ved Det praktisk-teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, Misjonshøgskolen og Kirkelig utdanningssenter i nord.
 
4. mai
Kirkerådet offentliggjør av resultatet av avstemningen.
 
Innen 23. mai skal Tunsberg bispedømmeråd og alle biskopene gi uttalelse om hvem de gir sin støtte til blant de tre som fikk størst tilslutningen i avstemningsrunden 4. april - 3. mai.
 
Kirkerådet gjennomfører intervjuer med de tre kandidatene 15. og 16. mai.
 
På møtet i Kirkerådet i Tønsberg 6.-8. juni tilsettes ny biskop i Tunsberg.
 
 


Kontaktpersoner:

Lill Tone Grahl-Jacobsen, leder av Tunsberg bispedømmeråd
gjlilltone@gmail.com
Tlf.: 911 40 595

Henrik Guii-Larsen, kommunikasjonsrådgiver
hg276@kirken.no
Tlf.: 971 05 803

Gerd Karin Røsæg, assisterende direktør i Kirkerådet
gr254@kirken.no
23 08 12 40 / 48 99 12 40

Bilder

Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.
Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.
Last ned bilde
Større utgave - for trykk. Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.
Større utgave - for trykk. Disse fem er nominert til å bli ny biskop i Tunsberg: Kjetil Haga, Ragnhild Jepsen, Sølvi Kristin Lewin, Jan Otto Myrseth og Merete Thomassen.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke