Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri: Resultat 2. kvartal 2018

Del

Felleskjøpet Agris konsernresultat før skatt hittil i år ender på 378,1 millioner kroner. Tørken preger selskapets utvikling i andre kvartal. Justert for engangseffekter leverer konsernet imidlertid et bedre resultat hittil i år sammenlignet med fjoråret som ga et rekordresultat.

Konsernets driftsinntekter ender på 5,15 milliarder kroner i årets andre kvartal, noe som tilsvarer en vekst på 188,8 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Resultat før skatt for andre kvartal ender på 478,7 millioner kroner mot 487,6 i 2017. Resultatet i fjorårets andre kvartal var positivt påvirket av engangseffekter tilsvarende 80 millioner kroner fra eiendomsvirksomheten. Rekordvarme og betydelig tørke har satt sitt preg på avslutningen av andre kvartal.

Sviktende avlinger gir utfordringer for hele landbruket i store deler av Europa. Felleskjøpet Agri har iverksatt en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen for norsk matproduksjon. Det viktigste arbeidet er å bidra med rådgiving og legge til rette for bruk av alternativt fôr til husdyrbønder for å hindre ekstra slakting av dyr slik at den norske produksjonen kan opprettholdes. Blant hovedtiltakene er tilrettelegging for bruk av halm, tilpasset og tilstrekkelig kraftfôr gjennom riktige råvarer og økt kapasitet. Dette vil sannsynligvis gi ekstra salg av kraftfôr også i andre halvår.

-Varmen og den påfølgende tørken påvirker en hel næring og gjenspeiles også i Felleskjøpets resultater for andre kvartal. Vi har satt i gang en rekke tiltak for bonden og våre kunder for å opprettholde matproduksjonen i Norge. Samtidig ser vi at mange av våre kunder vil kunne ha lavere investeringsevne i tiden som kommer, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Tross en meget utfordrende juni måned med rekordvarme i Norden leverer konsernets Retail-virksomhet en vekst i salget hittil i år med 103,6 millioner sammenlignet med 2017. Det tilsvarer en vekst på fire prosent.

-Vi hadde en rekordomsetning i butikkvirksomheten vår i mai, mens markedet senere opplevde en nedgang i juni. I tillegg preges også Retail-virksomheten av landbrukets utfordringer i 2018-sesongen. Totalt sett gir dette en positiv utvikling i salget for Felleskjøpets butikker, forteller Ulvan.

Konsernets mel- og bakerivirksomhet viste en positiv utvikling i første kvartal og denne utviklingen fortsatte i andre kvartal. Tross lavere omsetning enn i 2017 er driftsresultatet hittil i år forbedret med 8,9 millioner kroner sammenlignet med 2017. Markedsandelen for John Deere ender ved utgangen av juni på 29,1 %. Ved utgangen av juni 2017 var markedsandelen på 23,6 %. Ordrereserven, innenfor virksomhetsområde Maskin, har økt med 35,4 % sammenlignet med utgangen juni 2017.

Ved utgangen av juni 2018 var Felleskjøpets egenkapitalandel på 34,9 %, en økning fra 34,1 % på samme tid i fjor. Netto rentebærende gjeld er i perioden redusert med 37,4 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2017.

-Vår mel- og bakerivirksomhet fortsetter den fine fremgangen med resultatforbedringer som følge at god drift og effektiviseringer. På maskin har vi løftet markedsandelen for John Deere opp mot 30 prosent. Som følge av en snørik vinter med påfølgende vedlikeholdsbehov på maskin og utstyr, har våre verksteder hatt god utnyttelse hele første halvår 2018, avslutter Ulvan.

 Nøkkeltall Felleskjøpet Agri konsern

(Mill. kroner)

Q2
2018

Q2
2017

Hittil i år 2018

Hittil i år 2017

Driftsinntekter

5 147

4 958

8 332

8 151

Driftsresultat

457,5

537,2

387,1

525,8

Resultat før skatt

478,7

487,6

378,1

443,9

Resultat etter skatt

369,0

393,6

294,1

369,0

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet har en omsetning på 16 milliarder og 3100 ansatte, og er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også til sammen 210 butikker i Norge og i Sverige, eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av 44 000 bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn, og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

Følg saker fra Felleskjøpet Agri

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Felleskjøpet Agri på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Felleskjøpet Agri

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom