Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Faregrad 5-MEGET STOR snøskredfare i sørlige deler av Nordland på lørdag

Del

NVE varsler faregrad 5-MEGET STOR snøskredfare i sørlige deler av Nordland på lørdag.

- Snødekkeoppbygningen er dårlig i hele Nord-Norge, med markante og svært utbredte vedvarende svake lag. Med regn og mildvær i flere dager, svekkes bindingene i snøen og vi kan forvente at det vil løsne store våte skred i både Nordland og Troms, sier vaktleder i Snøskredvarslingen, Emma Julseth Barfod.

Lørdag ventes store nedbørsmengder, med opp mot 70 mm nedbør i region Helgeland. I region Svartisen ventes opp mot 45 mm nedbør, slik prognosene ser ut nå. Vekten av disse nedbørsmengdene vil kunne resultere i at våte skred vil kunne gå i de fleste heng, og skredene vil også kunne bli meget store. Værutviklingen vil avgjøre hvor alvorlig situasjonen blir.
- Faregrad 5 forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon. Det er første gang vi bruker den høyeste faregraden i Norge. NVE følger situasjon tett, og har kontakt med Fylkesmann, Vegvesenet og Hovedredningssentralen. Det er viktig at berørte kommuner vurderer beredskapsbehovet, understreker vaktlederen.

Oppdatert varsel kommer før kl 14.00 fredag.
Følg med på oppdaterte varsler og annen informasjon på varsom.no.


Råd fra Snøskredvarslingen ved faregrad 5 – MEGET STOR snøskredfare:

  • Forekommer sjelden og er en ekstremsituasjon.
  • Mange store (størrelse 4) naturlig utløste skred forventes. Meget store (størrelse 5) naturlig utløste skred kan også forekomme.
  • Du må unngå alt skredterreng.
  • Skred kan treffe skredutsatt bebyggelse. Lokale beredskapsmyndigheter må vurdere evakuering.
  • Skredutsatte veier ventes stengt.
  • Strømforsyning og kommunikasjon kan bli rammet.

Les mer på varsom.no.

Kontaktpersoner:

Seksjonssjef Rune Engeset: 99 03 88 68

Vaktleder i Snøskredvarslingen: 48 88 01 00

Pressetelefon: 48 99 76 67

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom