Fagforbundet

Fagforbundets leder refset statsrådene Hauglie og Høie

Del

Det var en kampklar Mette Nord som talte til et fullsatt Folkets Hus da Fagforbundets 4. ordinære landsmøte ble åpnet mandag morgen.

Nord gikk til kraftig angrep på arbeidsminister Anniken Hauglie i åpningstalen. Lederen i Fagforbundet er sterkt kritisk til at arbeidsministeren ikke vil tariffeste en ny pensjonsordning for offentlig ansatte.

- Hauglie sier dette er en alt for viktig sak til å løses en meklingsnatt hos riksmekleren. Det har hun helt rett i. Men, en ny pensjonsordning er altfor viktig til at medlemmene våre skal bli fratatt retten til å si ja eller nei i en uravstemning. Derfor er det vårt krav at pensjonsordningene skal tariffestes, sa Nord til stor applaus fra de 434 delegatene på Folkets Hus.

For fire år siden varslet Høyre og Frp-regjeringen at de skulle endre de ansattes pensjonsordning og særaldersgrenser.

- Etter fire år har fint lite skjedd, derimot har Regjeringen valgt å prioritere å gi skattereduksjoner til privat pensjonssparing.  Det er en subsidiering av dem som har gode jobber og råd til egen sparing. Det vil vi ha en slutt på, sa Nord.

Fagforbundets leder varsler fortsatt kamp for livsvarige og kjønnsnøytrale tjeneste-pensjonsordninger. I tillegg krever Fagforbundet anstendig pensjon for de som tjener minst og de som ikke makter å stå lenge i jobben.

For mye butikk og for lite helsefag i sykehusene
Mette Nord mener sykehusene svekkes under Høyre og Frp og er bekymret for våre felles helsetjenester.  Fagforbundet tror økt konkurranseutsetting, fritt behandlingsvalg og innføring av nøytral moms på sikt kan føre til et todelt helsevesen.  

- Bent Høie har brukt sine fire første år som helseminister til å rulle ut den røde løperen for private helsetjenester. Det er blitt for mye butikk og for lite helsefag i sykehusene. Vi trenger en ny og ikke minst helhetlig helse- og sykehuspolitikk. En politikk som setter pasienten i sentrum, slår Mette Nord fast.

Fagforbundslederen brukte mye av talen på å peke på det er mange utviklingstrekk i samfunn og arbeidsliv Fagforbundet ikke liker. Det gjelder de økte forskjellene i Norge hvor de som har lite får mindre og de som har mye får mer. Skattekutt til de rikeste på flere titalls milliarder, må dekkes opp av at Høyre og FrP sender regningen til de svakeste og til de som kommer etter oss. Både ved økt oljepengebruk, usosiale kutt til kronisk syke, funksjonshemmede og andre som står utenfor arbeidslivet.

- Denne favoriseringen av landets rikeste kan ikke fortsette, sier Nord. Hun oppfordrer regjeringen til økt satsing på arbeid og sysselsetting, faste stillinger og læreplasser til unge som skal ut i yrkeslivet.

Sterk fagbevegelse
I løpet av talen til landsmøtet kom Mette Nord gjentatte ganger inn på betydningen av en sterk fagbevegelse. Fagforbundet er et av forbundene som verver i en tid da organisasjonsgraden går nedover og i løpet av landsmøteuka vil forbundet være tett oppunder å ha 360 000 medlemmer.

- Det organiserte arbeidslivet med med sterke fagforeninger og koordinerte, nasjonale lønnsoppgjør er avgjørende i kampen mot økte forskjeller og for et fortsatt utvikling av den norske modellen. Fagbevegelsen ser utfordringene i framtidas arbeidsliv og samfunn. Fire nye år med Høyre og FrP i regjering kan virke som en lang tid, men vi er klare til kamp for trygge arbeidsplasser, sa Nord.  

Rødgrønn samling
Mette Nord varslet at hun vil ta initiativ til at de tre rødgrønne partiene igjen finner sammen før neste valg.

- Vi vil bruke de neste årene på å bygge et tydelig rødgrønt alternativ). For å skape ny entusiasme må et slikt prosjekt også omfavne alle gode krefter og organisasjoner som har et hjerte for fellesskapet.

Det var i sin tid Fagforbundet som gikk i bresjen for å samle venstresida, som før valget i 2005 resulterte i et rødgrønt regjeringsalternativ. Nå tar Mette Nord opp arven og inviterer de tre rødgrønne partilederne til en samtale langs Akerselva.

- Vår bevegelse ble ikke født i medgang, og trengs aller mest i motgang. VI har en regjering som vil en annen vei enn oss. Derfor er det helt nødvendig at venstresida samler seg i de viktigste sakene. Å legge en plan for å gi alle kvinner i offentlig sektor muligheten til hele, faste stillinger vil være en god begynnelse, sier Nord. 

Kontakter

Tone Zander, informasjonssjef
Tlf: 908 55 063
toz@fagforbundet.no

Kjetil Vevle, informasjonsrådgiver
Tlf: 484 08 598
kjetil.vevle@fagforbundet.no

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom