Fagforbundet

Fagforbundet ser fram til bedre barnehager

Del

Fagforbundet forventer at regjeringa med denne stortingsmeldingen vil styrke bemanningen og kompetansen i barnehagene, sier Mette Henriksen Aas, leder av Fagforbundets Seksjon for kirke, kultur og oppvekst.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen la i dag fram stortingsmeldingen Tid for lek og læring - bedre innhold i barnehagen.

 Fagforbundet er positive til at regjeringen ønsker å styrke kvaliteten på innholdet i barnehagen. Forskning viser at det er for store kvalitetsforskjeller på barnehagetilbudet. En satsing i tråd med det som er foreslått, kan bidra til at disse forskjellene blir mindre.

-Fagforbundet forventer at regjeringa med denne meldingen vil styrke bemanningen og kompetansen i barnehagene. God kvalitet i barnehagene er avhengig av nok bemanning og kompetansen til de som er mest sammen med barna, sier Mette Henriksen Aas, leder av Fagforbundets Seksjon for kirke, kultur og oppvekst.  Fagforbundet håper at denne meldingen vil framskynde kravet om en bemanningsnorm.

Videre beskrives ansvarsfordelingen i barnehagene. Fagforbundet krever at også barne- og ungdomsarbeiderne inkluderes i dette ansvaret. Betydningen av deres praktisk-pedagogiske kompetanse må inkluderes i offentlige dokumenter som tar for seg hva slags barnehager vi vil ha.

-Regjeringen sier de skal styrke fagskoletilbudet og at de ønsker å bedre de ansattes språkkompetanse. Som part i utviklingen av oppvekstsektoren forventer Fagforbundet å bli inkludert i arbeidet med å styrke de ansattes språkkompetanse, sier Mette Henriksen Aas. 

Nøkkelord

Kontakter

Ingri Bjørnevik, 92490102

Lenker

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 360 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom