Medietilsynet

Fagfolk uenige om dataspill-avhengighet

Del

Ti år etter at stortingsmeldingen om dataspill kom, strides fagfolk fortsatt om tilnærmingen til spilleproblemer. Mens noen mener vi må snakke om avhengighet, mener andre at det blir gal tilnærming.

Gutt spiller dataspill. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet
Gutt spiller dataspill. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet

– En svært stor andel av befolkningen spiller dataspill, og vi er opptatt av å bidra til økt kunnskap og innsikt både blant foreldre, lærere og fagpersoner, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet (foto).

Handlingsplanen mot spillproblemer har som hovedmål å sette i gang tiltak for å forebygge spilleproblemer, og spre informasjon og kunnskap.

Medietilsynet invitert ti fagpersoner til å gi sitt perspektiv på spillproblemer. Gjennomgangen viser blant annet at synet på avhengighetsbegrepet er sprikende.

Sprikende meninger i fagmiljøet

– Spilleavhengighet er etter min oppfatning feil måte å beskrive det på, sier Faltin Karlsen, professor i medievitenskap ved Westerdals Oslo ACT.

– Er det avhengighet, så er det avhengighet. Å definere det som problemspilling er å pynte på det, i hvert fall med tanke på de drøye historiene vi får servert av og til, sier Lill-Tove Bergmo, leder for Spillavhengighet Norge.

– Etter å ha behandlet mange problematiske problemspillere har Hélène Fellmann, gestaltpsykoterapeut, følgende konklusjon: – Det er jo ikke en sykdom. Vi kan ikke se på dette problemet med samme briller som vi ser på pengespillavhengighet.

Begrepene som skiller mellom avhengighet og problemspilling kan virke uviktige, men valg av begreper er viktig fordi de utløser ulike tiltak; diagnostisering og behandling. Det synes å mangle en felles forståelse både blant fagfolk og folk flest av det grunnleggende spørsmålet om hvilket navn man skal gi dette fenomenet. Dette kommer frem i «Spilltrøbbel - ti fagfolk om dataspillrikets tilstand», et magasin laget på oppdrag av Medietilsynet.

Skal legge til rette for kompetanseheving

En sentral oppgave for Medietilsynet er å spre kompetanse om barn og unges mediebruk.
– Vi har som mål å dele kunnskap og oppmuntre og fasilitere for mer kompetanse, både i fagmiljøer og blant foreldre, lærere og andre voksenpersoner i barns liv. Medietilsynet skal bidra til økt mediekompetanse i befolkningen, og dataspill er en viktig del av både barn og voksnes hverdag. Spill kan være både lek, læring og for mange har det også blitt en hobby og levebrød gjennom e-sport, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

– 96 prosent av gutter og 76 prosent av jenter mellom 9 og 16 år spiller dataspill, men i vår store barn og medier-undersøkelse sier mange av dem at de opplever at foreldrene viser liten interesse for dataspillingen deres. Det er viktig at foreldrene følger med og aktivt søker kunnskap, sier Velsand.

I anledning at det er gått ti år siden stortingsmeldingen om dataspill ble lagt fram, har Medietilsynet samlet ulike perspektiver på spillavhengighet i magasinet «Spilltrøbbel». Magasinet tar for seg temaeneavhengighet versus problem,tidsbruk versus innhold – og ikke minst hvilke utfordringer de forskjellige fagpersonene har sett i møte med både barn og voksne over tid.

Fakta om dataspill:

  • 96 prosent av gutter og 76 prosent av jenter mellom 9 og 16 år spiller dataspill, og mer enn halvparten av foreldrene deres spiller også
  • 83 prosent av foreldre mener dataspill kan bidra til å lære seg nye ting, samtidig mener 78 prosent at dataspill kan ta tid fra andre gjøremål
  • Barn og unge selv oppgir at de mener foreldre viser liten interesse for deres dataspilling
  • 46 prosent av 9 – 16-åringer spiller mellom «under en time og opp til to timer» på en gjennomsnittelig dag. 9 prosent spiller mellom 2 og 4 timer, 4 prosent mellom 4 og 6 timer – og 4 prosent spiller mer enn 6 timer.
  • I Norge følges PEGI-systemet for aldersgrenser og innholdsmerking. Dette er et bransjeregulert system som indikerer fra hvilken alder spillet er passende, og hvilket innhold det har – det tar ikke hensyn til ferdigheter.
  • «Spilltrøbbel» er et av flere tiltak satt i gang under Handlingsplanen mot spilleproblemer 2016 - 2018

Kilde for tall: Barn og medier-undersøkelsen 2016

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Gutt spiller dataspill. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet
Gutt spiller dataspill. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet
Last ned bilde
Mari Velsand, direktør i Mediietilsynet. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Mediietilsynet. Foto: Kine Jensen/Medietilsynet
Last ned bilde
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen/medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet. Foto: Kine Jensen/medietilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom