Politihøgskolen

Fagdag om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner mot barn

Del

Politihøgskolen og Nord universitet arrangerte felles fagdag for politistudenter, sykepleierstudenter, sosionomstudenter, barnevernpedagogstudenter, lærerstudenter og barnehagelærerstudenter.

Interesserte studenter fra Politihøgskolen i Bodø og Nord universitet. (Foto: Nord universitet)
Interesserte studenter fra Politihøgskolen i Bodø og Nord universitet. (Foto: Nord universitet)

Torsdag 17. januar 2019 var det første gang at profesjonsstudenter i Norge ble samlet for å lære hvordan profesjoner i skole og barnehager kan oppdage at vold og overgrep mot barn skjer og å forhindre at det fortsetter.

Fagdagen om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner mot barn var et tilbud til studentene på 3. studieår ved Politihøgskolen i Bodø. Politihøgskolen i Bodø har vært sterke pådrivere for arrangementet, som ble åpnet av avdelingsleder Johnny Steinbakk ved PHS.

Målet er at studentene, på tvers av profesjonsutdanningene, skal få en felles plattform for kunnskap om aktuelle tema og om hvordan de ulike profesjonene dere utdanner til, kan samarbeide, sier Steinbakk. Studentene vil få bedre innsikt i egen profesjon og hverandres ansvarsområder, roller, kompetanse og oppgaver i tverrfaglige og tverr- etatlige samhandlingssituasjoner.

Stortinget fattet et anmodningsvedtak til regjeringen i forbindelse med behandlingen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021).

Politihøgskolen i Bodø og Nord universitet er det første miljøet i Norge som har satt dette anmodningsvedtaket ut i praksis ved å arrangere en slik fagdag.

Kontakter

Bilder

Interesserte studenter fra Politihøgskolen i Bodø og Nord universitet. (Foto: Nord universitet)
Interesserte studenter fra Politihøgskolen i Bodø og Nord universitet. (Foto: Nord universitet)
Last ned bilde

Om Politihøgskolen

Politihøgskolen
Politihøgskolen
Slemdalsveien 5
0369 Oslo

23 19 99 00http://www.phs.no

Politihøgskolen er den sentrale utdanningsinstitusjonen for politi- og lensmannsetaten, med eit eige styre som øvste organ. Politihøgskolen har til oppgåve å gi grunnutdanning for teneste i politi- og lensmannsetaten og etter- og vidareutdanning til dei tilsette i etaten. Politihøgskolen driv forskings- og utviklingsarbeid og fagleg formidling innanfor fagområda sine. Politihøgskolen har fire studiestader: Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Følg saker fra Politihøgskolen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Politihøgskolen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Politihøgskolen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom