Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Færre strømbrudd

Del

I snitt opplevde hver strømkunde 2,1 strømbrudd over tre minutter i fjor. Totalt var en gjennomsnittlig strømkunde uten strøm i 2,9 timer.

Nøkkeltall fra NVEs avbruddsstatistikk, som blir publisert senere i år, ble i dag presentert på NVEs beredskapskonferanse for energiforsyningen på Sola utenfor Stavanger.

- Tallene viser at det var færre strømbrudd i 2015, enn i 2014. Til gjengjeld var avbruddene noe lengre. Vi ser nok en gang av strømnettet er sårbart for vær og vind, og at god beredskap er viktig for å unngå at folk er uten strøm lenger enn nødvendig, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

2015 var preget av mye vind som førte til strømbrudd flere steder i landet. Stormene Nina og Ole traff kysten av Norge i henholdsvis januar og februar, og ga en tøff start på året. Sammen med utfall av en linje mellom Kvandal og Kvitnes i Nordland, som la mesteparten av Nord-Norge mørkt i samme periode, førte dette til at mer enn halvparten av ikke levert energi i 2015 kan spores tilbake til årets to første måneder.

Nedgangen i antallet avbrudd fra 2014 til 2015, skyldes for en stor del at 2014 var preget av stor lynaktivitet som førte til mange strømbrudd. Avbruddene i 2015 var generelt lengre enn avbruddene som skyldtes lyn, og totalt medførte dette mer ikke levert energi i 2015. Leveringspåliteligheten i 2015 var på 99,982 prosent, ned fra 99,985 prosent i 2014.

Nordland fylke, hvor hver kunde opplevde 5,3 avbrudd over tre minutter og var uten strøm i til sammen 9,1 time, kom dårligst ut i 2015. Hardt rammet var også Troms, Finnmark, Hordaland og Sogn og Fjordane. Oslo kom best ut med 0,5 avbrudd over tre minutter og 28 minutter strømløst per kunde.

Flere nøkkeltall fra avbruddstatistikken er publisert på NVEs nettsider (se tabeller i Excel i boksen til høyre nederst på siden).

Flere tall og utdypende informasjon kommer i rapporten «Driften av kraftsystemet, som publiseres i juni. NVEs samlede avbruddsstatistikk publiseres til høsten.

Kontaktpersoner:

Senioringeniør Hege Sveaas Fadum, tlf 22959843

Seksjonssjef Torfinn Jonassen, tlf 95224548

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom