Bisnode

Færre går konkurs, men flere blir tvangsavviklet

Del

(Fylkesvis inndeling og bransjeoversikt vedlagt) Rene konkurser i næringslivet har hatt en nedgang på 5,6 prosent sammenlignet med de første seks månedene i fjor, men antall tvangsavviklinger har økt med hele 14,3 prosent. Dette viser tall fra Bisnode, som er Norges ledende leverandør av kreditt- og markedsdata.

Det har vært en liten nedgang i konkursene siste halvår, men stadig flere bedrifter blir tvangsavviklet.
Det har vært en liten nedgang i konkursene siste halvår, men stadig flere bedrifter blir tvangsavviklet.

I årets seks første måneder gikk 3241 bedrifter konkurs eller ble tvangsoppløst av myndighetene. Samlet er det en nedgang på 0,8 prosent fra samme periode i fjor. Imidlertid tar myndighetene affære i flere tilfeller enn tidligere og tvangsavvikler stadig flere selskaper. Hele 894 aksjeselskaper har blitt avviklet hittil i år. En økning på 14,3 prosent. Den vanligste årsaken er at bedriften ikke har levert regnskap.

­­– Det er i hovedsak mindre bedrifter med liten aksjekapital som blir tvangsavviklet av myndighetene, sier Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode. Minstekravet til aksjekapital er på 30 000 kroner. – Når man ikke trenger mer for å starte en bedrift har man lite å tape på at bedriften går over ende. En konkursbehandling kan koste penger, og der det er lite å hente for hverken eiere eller kreditorer kan det fort ende med avvikling framfor konkurs, sier Ruud.

Gir med den ene hånden…

Fristen for å levere regnskap er skjøvet fram til 31. juli mot en måned senere tidligere år. I tillegg har tvangsmulkt for sent innsendt regnskap og skattemelding økt voldsomt de senere årene. Nå kan det koste opp mot hele 52 450 kroner å være sen med skattemeldingen og opp mot 54 548 kroner å være sen med regnskapet til foretaksregisteret. – Man kan si at myndighetene har gitt med den ene hånden med lavt krav til aksjekapital, men man har tatt voldsomt i med den andre hånden når det gjelder frister og gebyrer. Dette kan nok være en belastning for mindre selskaper, sier Ruud.

Tidligere frist for innlevering av regnskaper har gitt store utslag i månedstallene.  – I mai så vi en tidobling av aksjeselskaper som ble tvangsavviklet mot året før, og vi ser en nedgang i juni mot samme måned i fjor på 61,4 prosent. De store utslagene skyldes den endrede innleveringsfristen. Det tar cirka ti måneder fra regnskapet skulle vært levert til et selskap blir tvangsavviklet, kommenterer Ruud.

Bedre i bygg og anlegg

Flest konkurser og tvangsavviklinger finner vi i bygg- og anleggsbransjen, som i årets seks første måneder sto for 27,2 prosent av alle konkursene. Det gledelige er at dette er en liten nedgang på to prosent fra samme periode året før. Innenfor hotell og restaurant er det en enda større nedgang med hele 6,8 prosent fra i fjor. Det samme kan vi dessverre ikke si om næringer innenfor detaljhandel som står for 14,8 prosent av alle konkurser, og har hatt en økning sammenlignet med fjoråret på tre prosent.

– Bisnode sine tall for tvangsavviklinger og konkurser sier en hel del om hvordan det går med næringslivet totalt sett, men det gir også en viktig advarsel til andre selskaper som kan tape mye på at andre bedrifter går over ende. Det er derfor svært viktig å følge godt med på de man handler med, advarer kredittøkonomen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det har vært en liten nedgang i konkursene siste halvår, men stadig flere bedrifter blir tvangsavviklet.
Det har vært en liten nedgang i konkursene siste halvår, men stadig flere bedrifter blir tvangsavviklet.
Last ned bilde
– Konkurstallene gir en viktig advarsel til andre selskaper som kan tape mye på at andre bedrifter går over ende, sier kredittøkonom i Bisnode Per Einar Ruud.
– Konkurstallene gir en viktig advarsel til andre selskaper som kan tape mye på at andre bedrifter går over ende, sier kredittøkonom i Bisnode Per Einar Ruud.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Bisnode

Bisnode
Bisnode
Langkaia 1
0150 Oslo

22 45 90 00http://www.bisnode.com/norge

Bisnode er et ledende europeisk data- og analyseselskap. Vi hjelper bedrifter med å finne og administrere sine kunder gjennom hele kundens livssyklus. Vi gjør dette ved å samle og utvikle smarte data for å gjøre våre kunder i stand til å ta smarte avgjørelser. Bisnode har 2400 ansatte i 18 land og har hovedkontor i Stockholm, Sverige.

Følg saker fra Bisnode

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bisnode på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bisnode

Venter konkursrush i april!10.4.2018 06:00Pressemelding

Antall konkurser økte med hele 21,4 prosent fra november i fjor til mars i år. I mars måned gikk derimot antall konkurser og tvangsavviklinger ned med 14,1 prosent i forhold til samme måned i fjor. – Den underliggende trenden er at det er svært mange bedrifter som går overende for tiden. Skifteretten var påskestengt siste uken av mars. Vi tror derfor at nedgangen kun er midlertidig, og at det blir et nytt rush av konkurser i april, sier Kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Langt færre går konkurs!8.9.2017 15:07Pressemelding

Tall fra data- og analyseselskapet Bisnode viser at antall konkurser i næringslivet er på vei ned. I august var det 18,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i august i fjor. Hittil i år har antall konkurser og tvangsavviklinger gått ned med 2,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. – Nedgangen i antall konkurser er gledelig, og et klart tegn på at det nå går bedre i næringslivet, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

Tidobling av selskaper til tvangsavvikling!27.6.2017 07:00Pressemelding

Antall konkurser og tvangsavviklinger økte sterkt i mai – hele 86 prosent i forhold til mai i fjor. I årets første fire måneder har 11,5 prosent flere bedrifter gått overende enn i samme persiode i fjor. Dette viser tall fra Bisnode, som er Norges ledende leverandør av kreditt- og markedsdata. Det er tvangsavviklingene som gir den store økningen, med en tidobling fra 41 avviklinger i mai 2016 til 452 i mai i år. Rene konkurser har imidlertid en liten tilbakegang på 3,3 prosent.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom