Samferdselsdepartementet

Færre bommar på sidevegar

Del

- Regjeringa er oppteken av at det skal bli mindre bompengar for folk flest. No strammar vi inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar langs nybygde vegar. Desse vegane brukast først og fremst av folk som køyrer til og frå barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordningar. Slik sørger vi for ei mindre bompengebelastning for folk flest, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- No strammar vi inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar langs nybygde vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Olav Heggø
- No strammar vi inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar langs nybygde vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Olav Heggø

I alle vegprosjekt i framtida, og som er under planlegging no, får ikkje Statens vegvesen eller Nye Veier moglegheit til å bruke bom på sidevegane langs den nye vegen. Samferdselsdepartementet vil òg gå gjennom alle prosjekt som i dag har slike bommar for å sjå om dei kan fjernast.

Dersom særlege høve tilseier bruk av slike bommar, må departementet få vite det på eit tidleg tidspunkt. Departementet vil avgjere dette i kvar enkelt sak.

Endringane vil gjelde frå i dag.

Bilder

- No strammar vi inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar langs nybygde vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Olav Heggø
- No strammar vi inn reglane for å sette opp bommar på sidevegar langs nybygde vegar, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Olav Heggø
Last ned bilde

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange11.7.2019 15:12:42 CESTPressemelding

- Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og et forbedret tilbud. Derfor bidrar regjeringen nå med et betydelig beløp for transportløsninger i Tromsø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom