Institutt for samfunnsforskning

Få toppledere i næringslivet og akademia er kvinner

Del

Bare 27 prosent av topplederne i næringslivet er kvinner, men heller ikke akademia eller offentlig sektor innfrir målene om kjønnsbalanse i toppstillinger, viser ny studie av likestilling på ledernivå i fire ulike sektorer.

En ny studie fra Institutt for samfunnsforskning viser at verken næringslivet, akademia eller offentlig sektor har kjønnsbalanse i toppstillinger. Av de fire sektorene som ble undersøkt i studien, har bare organisasjonslivet mer enn 40 prosent kvinner i toppstillinger – her er 48 prosent av topplederne kvinner. I offentlig sektor er tallet 34 prosent, i akademia har kvinner 28 prosent av toppstillingene, og i næringslivet 27 prosent.

– Utviklingen går i retning av mer likestilling på toppledernivå, men det går svært sakte når vi ser på utviklingen fra 2003, sier Mari Teigen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og leder for CORE – Senter for likestillingsforskning. Hun er hovedforfatter av studien, som også inkluderer ti tiltak for bedre kjønnsbalanse på ledernivå.

Flere kvinner på nest øverste ledernivå

Alle sektorene i studien, unntatt næringslivet, hadde betydelig høyere kvinneandel på nivået under topplederne:

  • Offentlig sektor har 53 prosent kvinnelige ledere på nivået under toppleder.
  • Organisasjonslivet har 52 prosent kvinnelige ledere på dette nivået.
  • I akademia har kvinner 45 prosent av toppstillingene. Dette er den eneste av de fire sektorene hvor kvinneandelen på nivået under toppstillingene har økt betraktelig siden 2003.
  • I næringslivet er andelen kvinner på nivået under toppleder den samme som på toppledernivå: 27 prosent.

– Ikke alle toppledere rekrutteres fra stillingsnivået under, men disse tallene viser at rekrutteringsgrunnlaget for å få flere kvinner i topplederstillinger i næringslivet er tynt mange steder. Derfor er det viktig å finne mer ut om hvorfor næringslivet sliter med å rekruttere kvinner også på lavere stillingsnivåer, sier Mari Teigen.

Stor oppslutning om likestillingstiltak

Studien viser at det er bred oppslutning i alle de undersøkte sektorene om at arbeidet med likestilling bør videreføres. Støtten til likestillingstiltak er sterkere blant kvinner enn blant menn.

Organisasjonslivet er den sektoren med flest som støtter videre likestillingsarbeid. Sektoren hvor færrest støttet opp om slike tiltak var næringslivet, hvor 88 prosent av kvinnene og 75 prosent av mennene var positive til å videreføre arbeidet for likestilling.

Studien er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet.

Klikk her for å lese hele rapporten. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Institutt for samfunnsforskning

Institutt for samfunnsforskning
Institutt for samfunnsforskning
Munthes gate 31
0260 Oslo

23 08 61 00http://www.samfunnsforskning.no

Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo.

Siden opprettelsen i 1950 har instituttet spilt en avgjørende rolle for utviklingen av norsk samfunnsforskning. 

Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe grenser mellom grunnforskning og anvendt forskning. Målet er å frambringe kunnskap og forståelse på områder som er viktige for samfunnsutviklingen og arbeide i nær tilknytning til den internasjonale forskningsfronten.

Følg saker fra Institutt for samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Institutt for samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Institutt for samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom