Mattilsynet

Få funn av ulovlig genmodifisert materiale på det norske markedet i 2017

Del

Mattilsynet fant i 2017 ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem prøver av importerte mat- og fôrvarer. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i såvarer.

Påvisningene ble gjort gjennom Mattilsynets årlige overvåknings- og kontrollprogram for genmodifisering, der Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene. Det ble ikke påvist ulovlig GMO-innhold i de øvrige 57 matprøvene og 80 fôrprøvene, eller i noen av de elleve prøvene av importerte såvarer.

– Resultatene bekrefter at forekomsten av ulovlig GMO i Norge fortsatt er lav. Tallene avviker ikke vesentlig fra tidligere års undersøkelser, sier Inga Torp Nielsen, programkoordinator i Mattilsynet.

I Norge er det ikke tillatt å omsette eller markedsføre mat eller fôr som er framstilt på grunnlag av genmodifiserte organismer uten godkjenning fra Mattilsynet. Det er per i dag ingen godkjente genmodifiserte mat- eller fôrvarer i Norge.

I 2017 ble det funnet ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert soya i tortillalefser fra USA, vegetarburger fra Malaysia og tørkede soyabønner fra Thailand, samt i smågnagerfôr fra Nederland. I tillegg ble det funnet ulovlig genmodifisert fersk, grønn papaya fra Thailand. Produktene ble trukket tilbake fra markedet i de tilfellene det ikke var utsolgt.

Les mer om genmodifisert mat på Matportalen.

Importørene må bedre importrutinene

Tilsynsresultatene viser at bare fem av 35 matimportører hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter. Disse var i hovedsak store importører til industri og dagligvare.

– Dette er et betraktelig dårligere resultat enn tidligere år, og årsaken er sammensatt. Vi velger ut importører og prøver utfra risiko, og prioriterer tilsyn hos små/mellomstore og nyetablerte importører. I tillegg fokuserer vi mer på tilsyn med importørenes egenkontroll nå, enn før. Det er en effektiv metode for å øke bevisstheten om regelverket og plassere ansvaret der det hører hjemme – hos virksomhetene, sier Torp Nielsen.

Kun to av 28 importører av fôr til selskapsdyr hadde god nok internkontroll.

– Dette er en del av fôrbransjen som vi tidligere har ført lite GMO-tilsyn med, så i 2017 ønsket vi å se nærmere på denne sektoren. At mange av importørene i kartleggingen hadde mangelfulle rutiner for å sikre mot import av genmodifisert fôr, var ikke helt uventet. Importører av fôrråvarer til produksjonsdyr har blitt fulgt tett opp i mange år, og har generelt gode importrutiner og svært få regelverksbrudd, sier Torp Nielsen.

Les hele rapporten her.

Sporforurensninger er vanlig

I 64 av de totalt 158 prøvene (41 prosent) ble det påvist spormengder av EU-godkjent, genmodifisert materiale (25 prosent av matprøvene og 59 prosent av fôrprøvene). Slike spormengder skyldes som oftest forurensning fra genmodifiserte varer under transport, håndtering eller foredling før mottak i Norge. Regelverket tillater inntil 0,9 % sporforurensning av EU-godkjent genmodifisert materiale hvis den er utilsiktet eller teknisk uunngåelig.

Om GMO-tilsyn

Målet med overvåknings- og kontrollprogrammet er å sjekke om importørene følger det norske regelverket for genmodifiserte produkter, og hvert år kontrolleres forekomsten av ulovlig GMO-materiale i mat, fôr og såvarer. Det tas stikkprøver av varer der risikoen for å finne genmodifisert materiale er størst. I tillegg vurderes produktdokumentasjon som et tilsyn med importørenes internkontroll.

Programmet er et samarbeid mellom Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Mattilsynet er ansvarlig for prøveuttakene og oppfølgingen av resultatene, mens Veterinærinstituttet er ansvarlig for analysene.

Les mer om GMO.

Dette sjekket Mattilsynet:

Mat: Det ble tatt ut prøver av importerte matvarer som inneholdt mais, soya, ris og papaya. Soya og mais er de artene som dyrkes og omsettes i størst omfang genmodifisert på verdensmarkedet. Mange sorter genmodifisert mais og soya er godkjent som mat og fôr i EU. Ingen varianter av ris eller papaya er EU-godkjent, men påvises jevnlig ved kontroller.

Fôr: Det ble tatt ut prøver av importert fôr med innhold av soya, mais og/eller ris til selskapsdyr (hund, katt, gnager, fugl) og villfugl. Det ble også tatt ut noen prøver av importert soya-, mais- og rybs-/rapsprodukter til bruk i fôr til produksjonsdyr (landdyr og fisk).

Såvarer: Det ble tatt prøver av importerte såvarepartier med mais og rybs/raps som ikke hadde tilstrekkelig dokumentasjon på fravær av GMO.

Internkontroll: Det er viktig at virksomhetene arbeider systematisk for å ha en så lav sporforurensning som mulig i sine produkter. Tilsyn med virksomhetenes internkontroll gjennom stikkprøvekontroll av dokumentasjon på fravær av genmodifisert materiale i produktene som prøvetas, er en del av programmet.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom