Medietilsynet

Få barn og unge ber om hjelp når de opplever noe på ubehagelig på nett

Del

Stadig flere unge gutter utsettes for mobbing på nett, viser ny undersøkelse fra Medietilsynet. Samtidig sier nesten halvparten av barn og unge at de aldri forteller noen om det de opplever. – Dette er tall både foreldre, skole og andre hjelpeinstanser må ta på alvor, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Safer Internet Day 2018
Safer Internet Day 2018

I dag markeres Safer Internet Day i mer enn 120 land verden over. Tema for det norske arrangementet er «Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?» I den forbindelse offentliggjør Medietilsynet nye tall fra Barn og medier-undersøkelsen 2018 om barn og unges ubehagelige opplevelser på nett.

Flere gutter har negative opplevelser

28 prosent i alderen 9-18 år har opplevd at noen har vært slemme eller mobbet dem på internett, spill eller mobil, viser Medietilsynets nye undersøkelse. Åtte prosent har vært utsatt for dette på ukentlig eller månedlig basis, og syv prosent har vært utsatt for det én eller noen ganger i året.

De eldste er mer utsatt enn de yngre, og flere gutter enn jenter rapporterer om negative opplevelser. Fire av ti gutter i alderen 15-16 år sier at de har vært utsatt for mobbing på nett. Blant jenter på samme alder er tallet noe lavere, der svarer tre av ti at de har opplevd digital mobbing. Flere gutter enn jenter utsettes dessuten for ubehagelige opplevelser på mer hyppig og regelmessig basis, og blant de eldste er tendensen økende. 

15 prosent av guttene mellom 14 og 16 år sier at de månedlig eller oftere opplever mobbing eller at noen er slemme mot dem på nett/mobil/spill. Tilsvarende tall i 2016 var 10 prosent. 

– Vi i Medietilsynet er bekymret over at stadig flere gutter opplever mobbing på nett, sier direktør Mari Velsand.

Jenter opplever utestengelse

38 prosent av barn og unge i alderen 9-18 år sier de har vært utsatt for en eller annen form for utestengning på nett. Ti prosent har opplevd dette månedlig eller oftere, og i alle aldre er flere jenter enn gutter utsatt. Andelen er høyest blant jenter på 16 år, med 14 prosent.

  – Tallene indikerer at det er noen kjønnsmessige forskjeller når det gjelder hva slags negative opplevelser barn og unge utsettes for på nett. Det kan se ut som om guttene i større grad opplever direkte mobbing, mens det blant jentene skjer mer indirekte, antyder Velsand.

Få ber om hjelp

Medietilsynets undersøkelse viser også at nesten halvparten av barn og unge aldri har snakket med noen om ubehagelige opplevelser på nett. Færre gutter enn jenter sier fra, og i de fleste aldersgruppene har andelen som snakker med noen, gått ned sammenlignet med 2016.

– Det er viktig at barn og unge som utsettes for mobbing eller andre vonde opplevelser digitalt har noen å snakke med. Framover blir det viktig å finne ut mer om hvorfor så mange ikke sier fra og hva som kan gjøres for å endre dette, sier Velsand.

Kulturministeren åpner Safer Internet Day-konferansen

Under Safer Internet Day i Oslo i dag samles nærmere 200 fagfolk som jobber med barn og unge. Kulturminister Trine Skei Grande åpner konferansen, som arrangeres av Medietilsynet i samarbeid med Kors på halsen, IKT-Norge, Redd Barna, UNICEF Norge og Utdanningsdirektoratet.

Du kan følge konferansen live via strømming på våre nettsider.

Barn og medier-undersøkelsen 2018 vil publiseres i deler de nærmeste månedene. Tallgrunnlaget for dagens lansering finner du på våre nettsider www.medietilsynet.no eller i vedlegget

Safer Internet Day-konferansen 2018: Hvordan kan vi hjelpe barn og unge på nett?

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Safer Internet Day 2018
Safer Internet Day 2018
Last ned bilde
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Mari Velsand, direktør i Medietilsynet
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Medietilsynet mener TV 2 brøt regler om produktplassering3.10.2018 07:30Pressemelding

Medietilsynet mener TV 2 brøt kringkastingslovens regelverk om produktplassering da reisebyrået Apollo fikk reklamere for Kroatia som reisemål i programmet Været 7. juni i år. Tilsynet gir TV 2 en advarsel for lovbruddet. – Det er viktig at reglene om produktplassering følges, slik at mediebrukerne enkelt kan skille mellom redaksjonelt innhold og reklame, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom