EVRY

EVRY øker pasientsikkerheten med leveranse av kurveløsning for halve Norges befolkning

Del

EVRY inngår ny avtale med Helse Sør-Øst om leveranse av elektronisk kurve, MetaVision Suite fra iMDsoft, som implementeres av EVRY. Avtalen har en verdi på 338 millioner kroner med en varighet på 5 år. Den kliniske IT løsningen vil kunne erstatte mange papirbaserte arbeidsprosesser. Dette øker pasientsikkerheten, åpner for nye arbeidsformer og bedre service til pasientene.

Helse Sør-Øst er den største av de fire helseregionene i Norge og leverer spesialisthelsetjenester til nær 3 millioner mennesker. Regionen består av 15 helseforetak og har rundt 70.000 ansatte.

I dag utfordrer papirbasert dokumentasjon både prosesskvalitet og pasientsikkerhet på sykehusene. Dette gjelder blant annet generell pasientoversikt, pasientobservasjoner, diagnostikk, behandlingstiltak, samt utdeling av legemidler. For eksempel kan bytte av avdeling for en pasient medføre mye ekstra arbeid og fare for feil ved kopiering av informasjon til nye skjemaer.

Manglende standardisering og digitalisering kan også hemme en videreutvikling knyttet til gevinstrealisering av strukturerte data hos sykehusene. Standardisering av alt innhold vil derimot kunne gi et enhetlig datagrunnlag for beslutningsstøtte og utveksling av informasjon. Økt standardisering og prosesskonsistens i spesialisthelsetjenesten letter gjenbruk av både ressurser og informasjon, og gir økt responsevne til å møte fremtidige utfordringer i regionen.

EVRY har over mange år bygget opp omfattende erfaring på den internasjonalt markedsledende kurve- og medikasjonsløsningen, MetaVision fra iMDsoft – et system som benyttes på over 200 sykehus i 25 land. Dette har gitt EVRY en unik forståelse i hvordan man etablerer gjennomgående, klinisk støtte på tvers av organisatoriske og faglige grenser på sykehusene.

«Helse Sør-Øst har valgt en etablert løsning med den internasjonalt markedsledende kurve- og medikasjonsløsningen, MetaVision fra iMDsoft. EVRY har bygget opp omfattende erfaring med og besitter en unik forståelse for hvordan man etablerer gjennomgående, klinisk støtte på tvers av organisatoriske og faglige grenser på sykehusene», sier Kolbjørn Haarr, konserndirektør for EVRY Norge.

EVRY har et høyt fokus på helsesektoren og leverer både kliniske og administrative systemer, samt et bredt spekter tjenester for innføring, forvaltning og drift. I tillegg har EVRYs kliniske og tekniske applikasjonsspesialister en grunnleggende forståelse for klinikernes hverdag og deres behov for prosess- og beslutningsstøtte. EVRY har vært sentral i etableringen av eksisterende kurve- og medikasjonsløsning på Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset i Østfold i regionen, hvor man har oppnådd betydelige gevinster ved innføringen.

Med flere enn 100 personer dedikert inn mot kliniske IT-leveranser står EVRY nær sine nordiske kunder, og som Norges største IT-selskap tilbyr EVRY et stort antall personer innen generelle IT-tjenester til helsesektoren.EVRY dekker med dette et bredt spekter av sektorens behov på tvers av pasientforløpet.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om EVRY

EVRY
EVRY
Snarøyveien 30 A
1360 Fornebu

+47 23 14 50 00https://www.evry.no

Om EVRY

EVRY er et ledende nordisk IT-tjeneste og programvareselskap med mer enn 10 000 kunder i privat og offentlig sektor. Over fem millioner mennesker i Norden bruker daglig løsninger levert av EVRY. Gjennom en sterk lokal tilstedeværelse med dyp teknologisk og forretningsmessig innsikt er EVRY en pådriver i kundenes innovasjon og fornyelse. EVRY hadde i 2017 en omsetning på NOK 12,6 milliarder og 8 500 ansatte i 9 land. Hovedkontoret ligger på Fornebu utenfor Oslo og selskapets aksjer er notert på Oslo Børs. www.evry.com.

Følg saker fra EVRY

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EVRY på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EVRY

Sterkt årsresultat og kontantstrøm sammen med betydelig vekst i ordrereserve8.2.2019 07:00:13Pressemelding

(Fornebu, 8. februar 2019): EVRY rapporterte en samlet omsetning for fjerde kvartal 2018 på NOK 3 413 millioner, tilsvarende organisk vekst på 0,4 %. For året 2018 leverte EVRY organisk vekst på 3.0%, som tilsvarer en total omsetning på NOK 12 912 millioner, sammenlignet med NOK 12 596 millioner i 2017. EBITA* for fjerde kvartal var NOK 475 millioner (13,9 %), sammenlignet med NOK 495 millioner (14,5 %) i fjerde kvartal 2017. EBITA-marginen* for året 2018 endte i tråd med guiding på 12,3 % (NOK 1 582 millioner), sammenlignet med 12,5 % (NOK 1 569 millioner) i 2017.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom