Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Evaluering av skredhendelsen og skredvarslene i Longyearbyen 19.–21. februar 2017

Del

I en rapport vurderer snøskredeksperter fra Norges geotekniske institutt og NVE, skredhendelsen 21. februar 2017. Rapporten kommer med tre anbefalinger, og hensikten er å øke forståelsen av hvordan varslingen i ytterligere grad kan minke sannsynligheten for skred mot bygninger som ikke er evakuert.

Snøskredet gikk fra toppen av fjellet Sukkertoppen og totalskadet et hus med tre boenheter. Det var ikke iverksatt evakuering på forhånd. Ingen personer kom til skade i skredhendelsen.

Tre anbefalinger
Rapporten tar for seg de regionale og lokale varslene på Svalbard for perioden 19.–21. februar og diskuterer datagrunnlaget og vurderingsprosessen. Rapporten kommer med tre anbefalinger:

  • Lokalvarslingen bør ta mer hensyn til usikkerheten i varslene. Fokus på detaljer kan utgjøre en fare for å tro på større sikkerhet i vurderingene enn man faktisk har. Mangelfull informasjon bør alltid betraktes som tegn på usikkerhet og tas inn i sikkerhetsmarginen til varselet.
  • Lokalvarslingen bør også benytte et bedre kvalitetskontrollsystem. Mer informasjon om vær og snødekke kan gi et bedre datagrunnlag for å vurdere lokale forhold og dermed mindre usikkerhet.
  • Varslingen bør ta enda mer hensyn til at skredfaren kan øke raskt med kombinasjonen kraftig vind og løssnø. Endringene i klima kan ha ført til at tidligere skredhistorikk ikke lengre er like gjeldende for dagens situasjon.

Fakta om NVEs skredvarsling på Svalbard
NVE har etter snøskredulykken 19. desember 2015 levert lokale snøskredvarsler for skredutsatt bebyggelse i Longyearbyen. Dette er et midlertidig tiltak for å sørge for at lokale myndigheter har et skredfaglig råd for å vurdere behov for evakuering av skredusatt bebyggelse gjennom vinteren. Til dette har NVE egne observatører. I tillegg har UNIS observatører for regionalvarslingen. Disse utfyller hverandre og samarbeider. Vinteren 2015-2016 ble det utført lokalvarsling i fire perioder, denne vinteren i fem perioder (per 1.4.2017).

NVE har daglig varsling av snøskredfare for region Nordenskiöld Land på Svalbard, på samme vis som på fastland. Varslene er et samarbeid med UNIS, som står for observasjonene i regionen. Varslene publiseres på www.varsom.no.

Fakta om snøskredhendelsen på Svalbard 21. februar 2017
Snøskredet gikk i Lia tirsdag den 21. februar 2017, og totalskadet et hus med tre boenheter. Skredet gikk fra toppen av fjellet Sukkertoppen. Deler av skredmassene stoppet på en mindre terrasse opp i fjellsiden. Snøen som fortsatte nedover utløste et nytt skred i nedre fjellside som nådde frem til bebyggelsen. Det er ikke tidligere observert skred fra toppen av fjellet, men scenariet var forutsett i tidligere rapporter om skredfaresituasjonen i Lia. Skredet løsnet i et kantkornet lag som hadde dannet seg på gammel og hard skare. Fokksnøen som ble samlet i løpet av stormen natt til tirsdag dannet flaket som løsnet og førte til at skredet nådde ned til bebyggelsen.

Les rapporten:  «Gjennomgang og evaluering av skredhendelsen i Longyearbyen 21.02.2017»

 

Kontakt:
Avdelingsdirektør for hydrologi Morten Johnsrud, tlf. 930 40 340
Avdelingsdirektør for skred og vassdrag Anne Britt Leifseth, tlf. 917 05 811

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom