MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøttMatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Evaluering av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt

Del

«Dagens evalueringsrapport knyttet til sammenhengen mellom rødt kjøtt og kreft bekrefter eksisterende kunnskap. Følg helsemyndighetenes kostråd», sier Dag Henning Reksnes, direktør for MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.

Eksisterende forskningsdata

The International Agency for Research on Cancer (IARC) har i dag offentliggjort et sammendrag av sin vitenskapelige evaluering av eksisterende forskning relatert til rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt og kreft. I sin gjennomgang har de klassifisert bearbeidede kjøttprodukter som kreftfremkallende og rødt kjøtt som sannsynligvis kreftfremkallende.  «IARCs vurdering er én brikke i et stort puslespill. Det er en rekke forhold som spiller inn når man skal vurdere risiko – for eksempel mengde, positive helseeffekter, kostmønster og tilberedningsmetode», sier Reksnes.

Hvilke råd gjelder?

«Kjøttbransjen er positiv til all forskning som kan belyse sammenhengen mellom kosthold og helse. Det er viktig å presisere at denne evalueringen er gjort på grunnlag av forskning som allerede er kjent for både helsemyndigheter og kjøttbransjen», sier Dag Henning Reksnes, direktør for MatPrat, Opplysningskontoret for egg og kjøtt.«De norske kostrådene, utarbeidet av Helsedirektoratet, er basert på stort sett samme informasjon og dokumentasjon som IARC har brukt i denne evalueringen. I kostrådene har helsemyndighetene angitt at et variert og balansert kosthold, sammen med regelmessig fysisk aktivitet, er den beste måten å opprettholde god helse på. De uttaler også at magre kjøttprodukter med fordel kan inngå i et sunt kosthold». Reksnes sier videre at kjøttbransjen er i tett dialog med helse- og matmyndighetene, og engasjerer seg i forsknings- og utviklingsprosjekter som det nylig inngåtte saltpartnerskapet.

Inntak av kjøtt

I følge helsemyndighetenes kostråd kan vi spise 500 g ferdig tilberedt kjøtt i uken. Dette tilsvarer 750 g rått kjøtt i uken, eller 107 g per dag. «Den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Norkost 3, gjennomført på oppdrag for Helsedirektoratet i 2010-2011, gir det mest nøyaktige bildet av hva og hvor mye den norske befolkningen spiser», sier Ellen Hovland, fagsjef ernæring hos Animalia, Fag- og forskningssenteret for egg og kjøtt.  «Undersøkelsen viser at inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet rødt kjøtt for en gjennomsnittlig nordmann ligger rett over det som er anbefalt. Vi spiser gjennomsnittlig 10 g kjøtt mer enn anbefalt per dag, noe som tilsvarer om lag en skive med kjøttpålegg. Mer interessant er det kanskje at menns inntak i snitt ligger vesentlig høyere enn anbefalingen på (146 g/dag), mens kvinners inntak ligger vesentlig lavere enn anbefalingen (89 g/dag)», sier Hovland. Sammenlignet med mange andre land i den vestlige verden har Norge et moderat kjøttforbruk.I følge FAOSTAT sine tall på engrosnivå fra 2011 ligger forbruket (inklusive bein og innmat) av rødt kjøtt, dvs kjøtt av svin, storfe, lam og geit, på 47,7 kg per person per år. Til sammenligning ligger Tyskland på 67,8 kg per person per år, Frankrike på 62.2 kg og Storbritannia på 50.2 kg per person per år.

OM IARC

IARC er forkortelsen for International Agency for Research on Cancer, som er den spesialiserte kreftforskningsinstitusjonen til Verdens helseorganisasjon, og ble etablert i 1965. IARC har per i dag 25 medlemsland, deriblant Norge.  IARCs mål er å fremme internasjonalt samarbeid på kreftforskningsområdet. De koordinerer forskning på tvers av landegrenser og organisasjoner og utfører forskningsprosjekter. IARC arbeider blant annet med å vurdere det vitenskapelige bevisgrunnlaget for ulike stoffers kreftfremkallende virkning.Evalueringen er en vitenskapelig gjennomgang av tilgjengelig litteratur for ulike stoffer i relasjon til kreft.

 

Kontakter

Om MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt

MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt
MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lørenveien 40
0585 OSLO

23 18 30 00http://www.matprat.no

MatPrat er merkenavnet til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og er Norges fremste kompetansesenter for mat. Vi bidrar til matglede gjennom matinspirasjon, -informasjon og -kunnskap. MatPrat er merkenøytralt og jobber på vegne av den norske egg-og kjøttproduserende bonden.

Følg saker fra MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra MatPrat - Opplysningskontoret for egg og kjøtt