Norsk Folkehjelp

EU stenger grensene for menneskerettigheter

Del

- Utkastet til avtale mellom Tyrkia og EU går på bekostning av menneskerettigheter og folkeretten, og er ikke en tidligere fredsprisvinner verdig, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

I avtalen som ble presentert 7. mars presenterer EU en mulig løsning på flyktningkrisen i form av en avtale med Tyrkia om å returnere alle flyktninger som kommer på gresk jord, også syrere, til Tyrkia. For hver flyktning Tyrkia tar tilbake vil EU bosette en syrer som oppholder seg i Tyrkia. Tyrkia får ytterligere 3 milliarder euro for denne gesten.

- EU-lederne har sviktet. En massereturavtale mellom Hellas og Tyrkia undergraver internasjonale beskyttelsesstandarder og menneskerettigheter, og dermed EUs eget verdigrunnlag og rettsprinsipper. Alle, uavhengig av statsborgerskap, har rett til å søke asyl. Den foreslåtte avtalen vil i praksis være å sette en grense for hvem som har menneskerettigheter og hvem som ikke har det, sier Ørstavik.

Handlingsplanen utarbeidet av EU og Tyrkia mangler også tilstrekkelige tiltak for bedre levekår for de 3 millioner asylsøkere og flyktninger som bor i Tyrkia. Den mangler en plan for økt tilgang til sosial- og helsetjenester og implementering av barne- og likestillingstiltak for å beskytte de mest sårbare.

- Dagens avtale vil derfor mest sannsynlig føre til at flere mennesker på ny legger ut på farefull ferd for å søke beskyttelse for seg og sine. Veien vil bare ta en annen retning og menneskesmuglerne vil legge om strategien. Vi oppfordrer derfor EU-lederne til å styrke muligheten for å etablere trygge og lovlige veier inn i EU for personer som har behov for å søke asyl. Det er eneste måten å forhindre en farlig reise og for å bekjempe uregelmessig smugling, sier Ørstavik.

Norsk Folkehjelp oppfordrer den norske regjeringen og Børge Brende til å ta opp disse bekymringene i sine samtaler med EU.

- EU, som for få år siden mottok Nobels Fredspris, må være seg sitt ansvar bevisst. Brende bør be EU revidere de foreslåtte tiltakene i avtalen med Tyrkia. Vi må bidra til at ingen avtale blir signert som går på bekostning av menneskerettigheter og grunnleggende frihet, sier Ørstavik.

Sett i lys av den nyeste udemokratiske utviklingen i Tyrkia mener Norsk Folkehjelp det være uheldig om Tyrkias tiltredelsesprosessen til EU er en del av avtalen mellom EU og Tyrkia for å løse flyktningkrisen.

Avtalen høster kritikk fra europeiske sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for flyktningers rettigheter, og for bedring av deres livssituasjon. European Council of Refugee and Exiles (ECRE), FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR), UNICEF og Amnesty har alle vært tydelige på at avtalen undergraver flyktninger rett til å søke asyl, deres sikkerhet og verdighet. Solidar-nettverket bestående av 60 sivilsamfunns organisasjoner, hvor også Norsk Folkehjelp er tilsluttet, har sendt en henvendelse til beslutningstagerne i EU hvor det oppfordres til å utvikle europeiske løsninger i tråd med menneskerettighetsforpliktelser, basert på solidaritet og ansvarsfordelingsmekanismer.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom