Innovasjon Norge

EU-program styrker norske bedrifter

Del

Norske bedrifter har så langt fått over 70 millioner kroner til innovasjon og utvikling gjennom EUs støtteprogram for små og mellomstore bedrifter. Nå styrkes denne muligheten for finansiering ytterligere gjennom en egen norsk oppfølging og støtte.

For to år siden lanserte EU-kommisjonen det som er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, Horisont 2020, med et samlet budsjett på rundt regnet 800 milliarder kroner. Her har Norge full adgang.

Mye å hente
Så langt har 27 norske bedrifter sikret seg til sammen over 70 millioner kroner fra den delen av EU-programmet som er øremerket små og mellomstore bedrifter, det såkalte SMB-programmet.

- Norske bedrifter kan ha mye å hente på å se til EU. Gjennom å søke dette EU-programmet får bedriftene både løftet seg internasjonalt og mulighet til å sikre seg støtte av betydelig størrelse til sine satsinger, sier Mona Skaret, som er direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Norsk oppfølging
Utfordringen for de bedriftene som søker programmet, er at en EU-godkjenning av selve søknaden, såkalt Seal of Excellence, ikke alltid betyr finansiering fra EU. Det vil Innovasjon Norge gjøre noe med. Derfor lanseres det nå en norsk oppfølgings- og finansieringsordning for bedrifter som har fått godkjent sine forprosjektsøknader i SMB-delen av Horisont 2020. 

- Konkret betyr det at de bedriftene som får godkjenning, men ikke finansiering fra EU, heretter kan få støtte til sine prosjekter fra Innovasjon Norge. Bedriften har da allerede vært gjennom en streng ekspertvurdering i EU, som vi vil basere vår støtte på, forklarer Skaret.

I år er det satt av 15 millioner kroner til denne norske ordningen, som er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Store muligheter i EU
- På denne måten håper vi å motivere flere internasjonalt rettede bedrifter til å benytte mulighetene som ligger i EU for finansiering av gode prosjekter. Terskelen kan virke høy, men erfaringene viser at det er fullt mulig å få støtte til de beste prosjektene. Våre rådgivere vil også bistå bedriftene gjennom forprosjektfasen slik at de er bedre rustet til å hente de «store pengene» som ligger i det å bli godkjent for en hovedprosjektfase. Dessuten gir deltakelse i EU-prosjekter også verdifulle nettverk og internasjonal eksponering, sier Mona Skaret i Innovasjon Norge.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Seniorrådgiver Eva Camerer, Innovasjon Norge, mob 415 48 386
Seniorrådgiver Geir Ove Hansen, Innovasjon Norge, mob 414 27 715

-------------------

FAKTA OM HORISONT 2020:

  • Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, initiert av EU-kommisjonen.
  • Gjelder for perioden 2014–2020. Samlet budsjett er nær 80 milliarder euro (rundt regnet 800 milliarder NOK).
  • Norske bedrifter har fulle deltakerrettigheter.
  • En del av programmet er øremerket bedrifter, spesielt små og mellomstore bedrifter (SMB-instrumentet).
  • SMB-støtten gis til innovasjoner over tre faser fra idé til marked. I fase 1 (markedsavklaring) gis det støtte på inntil 50 000 euro, mens støttebeløpene i fase 2 (pilotering og markedstilpasning) er mellom 0,5–2,5 millioner euro.
  • Støtter 70 prosent av prosjektkostnadene. Markedspotensial er en viktig del av vurderingen.
  • Innovasjon Norge har egne EU-rådgivere som gir gratis veiledning til interesserte bedrifter.
  • Se http://www.enterpriseeuropenetwork.no/no/Kontakt-oss/

Kontakter

Bilder

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom