Virke

Etterlyser konkurranse på like vilkår i treningsbransjen

Del

– Vi er glade for forlik i saken mellom det private treningssenteret Frisk3 og Vefsn kommune, men dessverre er det fortsatt mange private som opplever at de ikke har like vilkår i konkurranse med offentlige tilbydere, sier direktør for Virke Trening, Anne Thidemann.

En av de mest kjente sakene knyttet til offentlig treningssenterdrift, den såkalte Kippermoen-saken, har nå funnet sin løsning. Saken gjelder et kommunalt drevet treningssenter tilknyttet idrettssenteret og badet ved Kippermoen i Vefsn kommune (Mosjøen). Saken var gjenstand for en årelang prosess i EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som i utgangspunktet ble avsluttet i 2013. ESA kom da til at finansieringen av Kippermoen treningssenter var i strid med EØS-avtalens statsstøtteregler, og Norge og Vefsn kommune ble gitt en frist til å bringe driften i samsvar med reglene.

Frisk3, det lokale private treningssenteret, gikk i etterkant av denne saken til sak mot kommunen med krav om erstatning. Denne saken er nå løst ved at det i oktober 2017 ble inngått et forlik mellom partene hvor kommunen betaler 1,2 millioner kroner til Frisk3.

– Selv om denne saken nå er løst, er det fortsatt flere andre saker hvor det foreligger mistanke om at det offentlige gir fordeler til egne virksomheter. Virke har i de senere årene jobbet hardt for å oppnå like vilkår mellom private og offentlige treningssentre, og fortsetter å ha stort politisk trykk på dette, sier Anne Thidemann, direktør for Virke Trening som representerer treningssenterbransjen.

– I mange saker har kommuner og andre offentlige aktører ikke fulgt de spillereglene som både EØS-avtalen og norsk rett oppstiller for offentlig næringsvirksomhet. I andre saker har det vært uklart om spillereglene er fulgt, noe som i seg selv kan føre til konflikter, sier Thidemann.

Hun mener saken illustrerer hvor viktig det er at kommuner og andre offentlige aktører sørger for å opptre ryddig når de beveger seg ut i kommersielle markeder.

– Dette dreier seg ikke bare om treningssentrenes interesser, men om samfunnsøkonomien og folkehelsa. Gjennom å slippe private leverandører til, kan det offentlige spare penger og levere mer helse og mer kvalitet per skattekrone som anvendes, sier direktøren.

Oslo Economics utarbeidet våren 2017 en omfattende rapport som viser at det offentlige har store summer og kvalitetsgevinster å hente på å slippe til flere private, blant annet i treningssektoren.

Kontakter

Bilder

Om Virke

Virke
Virke
Henrik Ibsensgate 90
0230 Oslo

22 54 17 00http://www.virke.no

Virke er den ledende hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge, og representerer over 21 000 virksomheter. Vi jobber for bedre rammevilkår for våre medlemmer, og et Norge som verdsetter og satser på de som driver virksomhet. 

Følg saker fra Virke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Virke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Virke

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom