Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Etablering av Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Del

Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold (SIBV) fusjonerte med Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) 1.1.2016 og fikk fra samme tid navnet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN).

Bakgrunn for fusjonen

19.6.2015 vedtok Kunnskapsdepartementet en sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark med virkning fra 1.1.2016. Med bakgrunn i dette har Kunnskapsdepartementet besluttet at Høgskolenes tilknyttede studentsamskipnader; SiTel og SIBV, fusjoneres med virkning fra samme tidspunkt. Sammenslåingen gjennomføres ved at Studentsamskipnaden i Telemark i sin helhet overdras til Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold som fra samme tid får navnet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Beslutningen om fusjon er ikke utløst av et behov for rasjonalisering. Eventuelle effektiviseringsgevinster som følge av fusjonen skal tas ut i form av bedre tjenester for studentene.

Norges 4. største studentsamskipnad

Den fusjonerte organisasjonen vil være tilstede på 9 campus i Sørøst-Norge og ha til sammen 200 ansatte som skal betjene et variert utvalg av servicetjenester og tilbud til 17 000 studenter. SSNs boligmasse vil bestå av over 2100 studentboliger. Selskapet forventer en omsetning på nærmere 280 millioner kroner i 2016. Målt i antall studenter vil SSN være Norges 4. største studentsamskipnad. Studentsamskipnaden er i stadig utvikling og studentene kan se frem til flere fremtidige utviklingsprosjekter som vil komme studentene i de tre fylkene til gode. Organisasjonen har en solid økonomi og alle forutsetninger på plass for å lykkes i årene som kommer.

Tidligere direktør i SIBV, Hans Erik Stormoen, vil være Administrerende Direktør for SSN.

Kontakter

Navn: Hans Erik Stormoen, Administrerende Direktør
Tlf.: 3100 8558 | 9060 5340
E-post: hans.erik.stormoen@ssn.no

Navn: Renate Edvardsen, kommunikasjonsrådgiver
Tlf.: 3100 8604 | 9222 0173
E-post: renate.edvardsen@ssn.no

Lenker

Om Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Postboks 3261
7439 Trondheim

http://www.ssn.no/

Følg saker fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.