Kystverket

Etablerer samarbeidsforum for autonome skip

Del

Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norsk Industri og MARINTEK etablerer nå et samarbeidsforum for norske interessenter innen autonome og ubemannede skip.

Norsk Forum for Autonome Skip (NFAS) får offisiell oppstart i Norsk Industris konferansesenter i Oslo, 4. oktober i år. Dette skjer i forbindelse med en halvdags konferanse om autonome skip i Norge. Alle interesserte er invitert til å delta i forumet og konferansen. Påmelding starter 1. september via denne nettsiden.  

Autonome og ubemannede skip har skapt stor internasjonal interesse de siste årene. EU-prosjektet MUNIN dokumenterte mulighetene og utfordringene og viste at ubemannede skip langt fra var en utopi (se http://www.unmanned-ship.org/munin/). 

Konsepter for ubemannede handelsskip har også vært utviklet av DNV GL og Rolls Royce. I Belgia og Storbritannia er det satt i gang prosesser for å tilpasse regelverket til slike skip.

Vil revolusjonere skipsfarten
Autonome skip vil revolusjonere skipsfarten og gi helt nye forretningsmuligheter for verft, utstyrsindustri og redere. De er mindre arbeidsintensive, de krever høyteknologisk kompetanse og nye og tettere samarbeidsformer mellom aktørene. Dette gir den norske maritime klyngen en enestående mulighet til å ta en internasjonal ledende rolle i utvikling og kommersialisering av disse ideene.

Automatisering kan gi økt sikkerhet og drift 
Utviklingen av ny teknologi for automatisering av skipsoperasjonene vil også skape muligheter til å forbedre sikkerheten og driften av eksisterende skip. Dette vil på kort sikt være det største markedet.

Første samarbeidsplattform i sitt slag
NFAS er det første forumet i sitt slag, og forventes å bidra til økt teknologi- og kunnskapsutvikling knyttet til autonome farkoster.  Hensikten med NFAS er å skape en samarbeidsplattform for norske deltagere hvor ideer kan utveksles, felles problemer løses og hvor nye relasjoner kan etableres. Planen er også at forumet vil inngå i et nettverk av tilsvarende utenlandske fora for å påvirke internasjonalt regelverk og politikk.

Illustrasjon vedlagt


Bildetekst: Uttesting av hvordan førerløse skip kan fungere. Illustrasjon: MUNIN Vision © Fraunhofer CML

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktpersoner:

Lasse Karlsen Sjøfartsdirektoratet Tlf. 952 53 547
Trond Langemyr Kystverket Tlf. 920 16 520
Lars Gørvell-Dahll Norsk Industri Tlf. 415 14 790
Beate Kvamstad-Lervold MARINTEK Tlf. 922 22 240

Bilder

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom