Norsk Folkehjelp

Et virkelighetsfjernt budsjett

Del

Dette budsjettet er virkelighetsfjernt med sin prioritering av videre retur av asylsøkere. De fleste som kommer nå vil få opphold, og da må mottak og integrering komme i første rekke, mener Norsk Folkehjelp.

- Dette budsjettet innfrir bare en brøkdel av det som skal til for å håndtere flyktningsituasjonen. Vi savner ambisjoner og satsning på både mottakssystem og integrering, sier Tom Hjertholm, leder for enhet for flyktning og integrering i Norsk Folkehjelp.

Regjeringen har tidligere kuttet i UDIs driftsmidler og bedt dem prioritere retur fremfor behandling av asylsøknader, noe dette budsjettet viderefører. Det er de sakene hvor over 90 prosent ender med å få oppholdstillatelse som settes på vent. Asylsøkere som ligger an til å få opphold må derfor vente lenge før de blir intervjuet, ofte opp til 8-14 måneder.

- Dette er ikke bare et rettssikkerhetsproblem, men også samfunnsøkonomisk uheldig, da mange personer blir værende unødvendig lenge i mottakssystemet og dermed forsinkes i integreringsprosessen. Sakene med god mulighet for innvilgelse må nå prioriteres, sier Hjertholm.

Budsjettet viser også manglende vilje til å styrke mottakssystemet og integreringsarbeidet.

- Regjeringen velger å bruke hundretalls millioner på å bygge opp mottakssystemet med nye plasser istedenfor å sikre at de over 5000 som sitter i mottak blir bosatt i en kommune og bli integrert, sier Hjertholm.

Det er varslet at det vil komme en tilleggsproposisjon for dette feltet senere, og Norsk Folkehjelp har høye forventninger til at denne vil reflektere de reelle utfordringene vi ser.

- Mottakssystemet må være mer enn oppbevaring av mennesker. Skal vi lykkes med integrering må den igangsettes fra dag én. Budsjettet vil i praksis føre til lengre ventetid og ytterligere pasifisering av mennesker i en sårbar situasjon, sier Hjertholm. 

Konkrete forslag til hva regjeringen bør sikre:

- Et robust mottakssystem med tydelige krav til standard og tilstrekkelige ressurser til bemanning og aktivitet, spesielt for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.
- Tilstrekkelige ressurser til UDIs saksbehandling.  

- Mulighet til å jobbe så lenge man kan sannsynliggjøre sin identitet, og styrkede økonomiske satser for de som ikke kan jobbe.
- Mulighet til mer språkopplæring.

- Barnehage for alle under skolealder.

Nøkkelord

Kontakter

Tom HjertholmEnhetsleder flyktning og integrering

958 60 063

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom