Helse Sør-Øst RHF

Et stort og omfattende overføringsprosjekt

Del

- Virksomhetsoverdragelsen skal være trygg og sikker, og befolkningen vil ikke oppleve store endringer, sa Geir Bøhler, direktør for kvalitet, fag og pasientsikkerhet i Helse Sør-Øst RHF, da han orienterte fellesmøtet for kommunestyrene i Kongsvingerregionen om planleggingen for overføringen av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus HF. Bøhler leder delprosjekt pasientbehandling i arbeidet med overføring av Kongsvinger sykehus.

Sykehuset Innlandet HF har det driftsmessige ansvaret for Kongsvinger Sykehus frem til 1. januar 2019. Akershus universitetssykehus HF overtar ansvaret på dette tidspunktet, og har ansvaret for fremtidig organisering og drift av sykehuset.

Lokale prosjekter organisert
For å lede virksomhetsoverføringen er det organisert et overføringsprosjekt i regi av Helse Sør-Øst RHF med bred representasjon fra de helseforetakene, tillitsvalgte og brukere. I tillegg er det organisert lokale prosjekter ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og Sykehuset Innlandet for å sørge for tilpasninger av driften.

Bøhler fortalte om et stort og omfattende prosjekt hvor ansvaret for cirka 40 000 innbyggeres sykehustilhørighet overføres til et nytt helseforetak. Samtidig får om lag 700 ansatte ny arbeidsgiver.

Den enkelte innbygger i Kongsvinger-regionen skal fortsatt forholde seg til Kongsvinger sykehus, fastslo Bøhler. – For fastleger og andre henvisere vil det bli noen endringer. Vi legger opp til et grundig informasjonsopplegg for disse over sommeren. Vi er også i gang med å styrke dialogen med de aktuelle kommunene.

Må gjennomgå datasystemer og avtaler
Organisasjonsendringene fører til et behov for vurdering og en del endringer i over 250 datasystemer. Cirka 150 avtaler skal gjennomgås.

Prehospitale tjenester i Oslo og Akershus sykehusområde er organisert under Oslo universitetssykehus. Ansvaret for prehospitale tjenester for innbyggerne i Kongsvinger sykehus opptaksområde vil derfor overføres til Oslo universitetssykehus.

- Jeg er betrygget og takknemlig for god informasjon, sa regionrådets leder Kamilla Thue etter en spørsmål- og svarrunde med medlemmene i kommunestyrene. – Vi ser fram til å samarbeide med Helse Sør-Øst og de aktuelle sykehusene i denne overføringsprosessen.

Nøkkelord

Kontakter

Medievakten Helse Sør-Øst RHF, Telefon 971 47 065 (ikke send sms), epost: medievakt@helse-sorost.no

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom