Siva – selskapet for industrivekst

Et betydelig løft for Sivas næringshage- og inkubasjonsprogram

Del

En nasjonal evaluering av Sivas til sammen 75 operatører innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet har resultert i nye og mer effektive tilskuddsmodeller. I tillegg økes de samlede programtilskuddene med 15 %, og innsatsen overfor inkubatorer og næringshager med et betydelig potensiale til å bidra til ytterligere vekst og utvikling i norsk næringsliv forsterkes.

Siva innførte i 2016 nivåbaserte tilskuddsmodeller basert på vurderinger av operatørenes potensial og resultater innenfor både næringshage- og inkubasjonsprogrammet. Modellene har oppnådd bred støtte gjennom bl.a. en gjennomført midtveisevaluering av begge programmer. Modellene har videre bidratt til en betydelig vekst i antall bedrifter innenfor programmene. I 2015 var det totalt 2 864 bedrifter som mottok hjelp innenfor programmene, mens det i 2017 var 4 000.

I 2018 har Siva evaluert og justert kriteriene som inkubatorene og næringshagene evalueres etter, samt videreutviklet tilskuddsmodellene med nye nivå og beløp per nivå. Hensikten er at programmene skal bli enda mer effektive og bidra ytterligere til utvikling og omstilling av norsk næringsliv. Totalt vil Siva de kommende årene utbetale om lag 164 mill. kroner årlig i tilskudd, fordelt på 35 inkubatorer og 40 næringshager, innenfor programmene.

 - Etter innføringen av mer målrettede tilskuddsmodeller i 2016 har vi opplevd rekordresultater innenfor både inkubasjons- og næringshageprogrammet. Vi har store forventninger til at reviderte tilskuddsmodeller og økte samlede programtilskudd ytterligere vil forsterke denne utviklingen, sier Kjerstin Spjøtvoll, direktør innovasjon i Siva.

De reviderte modellene er mer nyanserte, med flere tilskuddsnivå innenfor både næringshage- og inkubasjonsprogrammet. Mange programoperatører vil motta økte tilskudd, mens enkelte vil få redusert sitt.

Nivåinndeling innenfor næringshageprogrammet:
Nivå 1: kr. 1.400.000
Nivå 2: kr. 1.700.000
Nivå 3: kr. 2.000.000
Nivå 4: kr. 2.500.000

Nivåinndeling innenfor inkubasjonsprogrammet:
Nivå 1: kr. 1.500.000
Nivå 2: kr. 2.000.000
Nivå 3: kr. 3.000.000
Nivå 4: kr. 4.000.000
Nivå 5: kr. 5.000.000

I tillegg til ordinært programtilskudd innføres søkbare midler på om lag 40 mill. kroner. De søkbare midlene skal stimulere økt effekt av den nasjonale strukturen av programoperatører og ytterligere bedre resultater innenfor programmene. Den innføres søkbare midler med følgende innretning:

1. Betydelig utvidelse av det geografiske nedslagsfeltet for aktiviteten
2. Betydelig utvidelse av satsingen innen en spesifikk bransje
3. Utvikling av nasjonale sammenslutninger med internasjonal spisskompetanse innenfor en spesifikk bransje

Fordeling av tilskudd til inkubatorer:

5 mnok: Bergen Teknologioverføring AS, StartupLab AS, Validè AS

4 mnok: Aleap AS, Innoventus Sør AS, Kjeller Innovasjon AS, Kunnskapsparken Bodø AS, Protomore Kunnskapspark AS

3 mnok: Hedmark Kunnskapspark AS, Kongsberg Innovasjon AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Kunnskapsparken i Sogn og Fjordane AS, Kunnskapsparken Nord AS, Norinnova Technology Transfer AS, Oslo Cancer Cluster Incubator AS, Proneo AS, Silicia AS, T:Lab AS, Total Innovation AS, ÅKP AS

2 mnok: Atheno AS, Inkubator Ås AS, Kystinkubatoren AS, NTNU ACCEL AS, Smart Innovation Norway AS

1,5 mnok: Aksello AS, Driv Inkubator AS, Industriinkubatoren Proventia AS, Industriutvikling Vest AS, Kunnskapsparken Origo AS, Pan Innovasjon AS, Pro Barents AS, Skåppå Kunnskapspark AS, Vindel AS

Fordeling av tilskudd til næringshager:

2,5 mnok: Buskerud Næringshage AS, Nasjonalparken Næringshage AS, Rørosregionen Næringshage AS, Stryn Næringshage AS, Sør-Hedmark Næringshage AS

2 mnok: Landsbyen Næringshage AS, Namdalshagen AS, Nordkappregionen Næringshage AS, Suldal Vekst AS, Telemark Næringshage AS

1,7 mnok: Fabrikken Næringshage AS, Fosen Innovasjon AS, Gulen og Masfjorden Næringshage AS, Hermetikken Næringshage AS, Kirkenes Næringshage AS, Lindesnesregionen Næringshage AS, Næringshagen i Orkdalsregionen AS, Næringshagen på Voss AS, Rogaland Ressurssenter AS, Senja Næringshage AS, Sognefjorden Næringshage AS, Sunnmøre Kulturnæringshage AS, Tindved Kulturhage AS, Valdres Næringshage AS  

1,4 mnok: Føniks Næringshage AS, Hallingdal Næringshage AS, Halti Næringshage AS, Linken Næringshage AS, Lister Nyskaping AS, Medvind Næringshage AS, Nordhordland Næringshage AS, Næringshagen i Hardanger AS, Næringshagen Østfold AS, Ryfylke Næringshage AS, Sapmi Næringshage AS, Sentrum Næringshage AS, Skåppå Kunnskapspark AS, Sørlandsporten Næringshage AS, Sør-Østerdal Næringshage AS, Vindel AS

Kontaktpersoner i Siva:
Kjerstin Spjøtvoll, direktør Innovasjon, mobil 922 13 106, kjerstin.spjotvoll@siva.no
Randi Torvik, fagansvarlig program, mobil 971 49 456, randi.torvik@siva.no

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Thorgard
7462 Trondheim

480 39 000http://www.siva.no

Siva gir næringslivet rom til å vokse. Vi er medeier i små og store innovasjonsselskaper. Vi setter opp næringsbygg og investerer i eiendom. Vi gir økonomisk støtte, råd og kunnskap til gode nyskapingsmiljøer.

Følg saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Siva – selskapet for industrivekst

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom