Kompetanse Norge

Er du god nok på data?

Del

800 000 voksne i Norge har for svake ikt-ferdigheter til å takle kravene i arbeidslivet. Kompetanse Norge har utviklet en enkel datasjekk hvor du kan få en pekepinn om hvordan det står til med dine ikt-ferdigheter.

Alle skal få mulighet til å kartlegge egne grunnleggende ferdigheter, uavhengig og du er i eller utenfor arbeidslivet. (FOTO: Johny Vågenes, Kompetanse Norge)
Alle skal få mulighet til å kartlegge egne grunnleggende ferdigheter, uavhengig og du er i eller utenfor arbeidslivet. (FOTO: Johny Vågenes, Kompetanse Norge)

– Skal vi bli mer produktive og klare omstillingene i arbeidslivet må vi være oppmerksomme vår egen digitale kompetanse. Sammen med de ansatte må ledere jevnlig vurdere ikke bare teknologibehov, men også kompetansebehov, sier Xeni Dimakos, avdelingsleder i Kompetanse Norge.

Levekårsundersøkelsen fra SSB viser at bare 55 prosent av de sysselsatte har lært seg ny teknologi eller oppdatert seg på nye administrative systemer det siste året. For å skape større oppmerksomhet om digitale ferdigheter har Kompetanse Norge utviklet «Datasjekken», et selvvurderingsverktøy hvor voksne vurderer egne erfaringer og får en tilbakemelding om nivå. I tillegg får man konkrete tips og informasjon om hvor man kan henvende seg for å få hjelp.

«Datasjekken» kan være et fint hjelpemiddel som ansatt og leder kan bruke sammen for å kartlegge kompetansebehov.

Lite teknologilæring på jobben

I Levekårsundersøkelsen sier ni prosent at de ikke har fått nødvendig opplæring, når ny teknologi har blitt innført på jobben.

– Det hadde ikke vært så alvorlig om vi i utgangspunktet lå veldig godt an, men slik er det ikke, sier Dimakos.

I følge OECDs PIAAC-undersøkelse, som tester ferdighetene i voksenbefolkningen, har hele 20 prosent av de sysselsatte svake digitale ferdigheter.

Datasjekken er åpen for alle, både i jobb og ellers.

– Alle skal få mulighet til å kartlegge egne grunnleggende ferdigheter, uavhengig og du er i eller utenfor arbeidslivet. Det kan være et viktig skritt på veien til å få mer kompetanse, sier Xeni Dimakos.

Fakta

  • «Datasjekken» er ett av flere kartleggingsverktøy som du finner på nettstedet www.kompetansenorge.no/kompetanseporten. Andre verktøy er en kort lesetest, Regnesjekken og Lese- og skrivesjekken.
  • Kompetanse Norge har utviklet «Datasjekken» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Kompetanse Norges jobber for at færrest mulig står utenfor arbeids- og samfunnslivet.

Kontakter

Kontakt:
Xeni Dimakos, avdelingsleder Kompetanse Norge, 416 28 602

Bilder

Alle skal få mulighet til å kartlegge egne grunnleggende ferdigheter, uavhengig og du er i eller utenfor arbeidslivet. (FOTO: Johny Vågenes, Kompetanse Norge)
Alle skal få mulighet til å kartlegge egne grunnleggende ferdigheter, uavhengig og du er i eller utenfor arbeidslivet. (FOTO: Johny Vågenes, Kompetanse Norge)
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom