Mattilsynet

Enklere å søke om planteforedlerrett – Norge lanserer nå ny digital løsning

Del

Nå blir det lettere for som de utvikler nye plantesorter i Norge å søke om enerett til å produsere og selge formeringsvare (såkorn, frø, morplanter, o.l.) av sorten. Norge er blant de første landene som fra i dag kan ta i bruk en ny digital løsning som forenkler søknadsprosessen.

Norge har, i samarbeid med Den internasjonale union for beskyttelse av plantesorter (UPOV), og en rekke medlemsland, utviklet et elektronisk skjema for søknad om planteforedlerrett. Arbeidet med det nye elektroniske søknadsskjemaet startet høsten 2015 med et mål om å gjøre det lettere for planteforedlere å søke om planteforedlerrett.

Søknadsskjemaet legger til rette for gjenbruk av data, og vil gjøre det lettere for planteforedlere å søke rettsbeskyttelse i UPOVs medlemsland. Ved hjelp av det nye skjemaet blir det lettere for utenlandske søkere å søke om planteforedlerrett i Norge. Det blir også lettere for norske planteforedlere å søke i andre medlemsland.

Norge er blant de første seks medlemslandene som vil ta i bruk denne løsningen. Det vil bli mulig å benytte seg av det nye elektroniske søknadskjemaet fra og med 09.01.2017. I første omgang gjelder dette artene eple, potet, salat, soyabønner og rose, men det er en egen plan for at de resterende arter kan omfattes av ordningen.

Nærmere informasjon vil bli gjort tilgjengelig på hjemmesidende til Plantesortsnemnda og UPOV.

Kontaktperson: Avdelingssjef Tor Erik Jørgensen, Avdeling nasjonale godkjenninger, tlf 22 77 91 26.

Kontakter

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom