Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Enklere å sammenligne regnskap i staten

Del

Fra 1. januar 2016 må alle statlige virksomheter føre regnskap etter felles standarder. ­– Dette gjør det enklere å sammenlikne statlige virksomheters pengebruk, sier Øystein Børmer, direktør i Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

De statlige regnskapsstandardene (SRS) gjelder for virksomheter som fører periodisert regnskap, og er fastsatt av Finansdepartementet. Virksomheter som følger kontantprinsippet omfattes ikke av ordningen.

I dag fører 143 virksomheter etter kontantprinsippet, mens 67 fører regnskap etter de statlige regnskapsstandardene. Ytterligere 10 virksomheter har til nå ført etter andre prinsipper og må nå velge om de vil føre regnskap etter kontantprinsippet eller SRS.

Bedre oversikt over hva pengene går til

 ­– Med standarden for periodisert regnskapsføring får virksomheten for eksempel oversikt over hva det faktisk koster å levere en tjeneste. Det gir lederne bedre oversikt og bedre intern styring, sier Øystein Børmer. Han påpeker at den nye standarden også bidrar til en mer etterprøvbar offentlig forvaltning.

Enklere å gå staten etter i sømmene

 ­– Med like prinsipper blir det enklere å sammenlikne ressursbruken på tvers av statlige virksomheter, sier DFØ-direktøren.

DFØ er ansvarlig for å forvalte, fortolke og informere om de statlige regnskapsstandardene.

 

Nøkkelord

Kontakter

Guri Smenes Five
gufi@dfo.no
92030352

Bilder

Øystein Børmer, direktør i DFØ
Øystein Børmer, direktør i DFØ
Last ned bilde

Lenker

Om Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Karl Johans gate 37B
0162 Oslo

400 07 997http://www.dfo.no
Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan på økonomi- og virksomhetsstyring i staten, og er underlagt Finansdepartementet. DFØ forvalter statens økonomiregelverk, og leverer lønn- og regnskapstjenester til statlige virksomheter.DFØ er ansvarlig for å forvalte, fortolke og informere om de statlige regnskapsstandardene. Om de statlige regnskapsstandardene Formålet med de statlige regnskapsstandardene er å legge til rette for et mer omfattende og standardisert informasjonsgrunnlag for styring i statlige virksomheter. Informasjonen skal kunne brukes i virksomhetens interne styring og i departementenes styring av underliggende virksomhet. De statlige regnskapsstandardene legger til rette for mer effektiv ressursbruk ved å gi informasjon om kostnader, som virksomheten kan koble til informasjon om ulike aktiviteter, tjenester og effekter.

Følg saker fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom