Samferdselsdepartementet

Enklare å få førarrett for lett motorsykkel og mopedbil

Del

- Lett motorsykkel er eit godt alternativ for mange som pendlar, og kan bidra til mindre køar, mindre lokal forureining og lågare behov for parkeringsplassar. Regjeringa vil no gjere det enklare å få førarrett for lett motorsykkel for folk som allereie har førarkort for personbil.

Dette seier samferdsleminister Jon Georg Dale i samband med at han har bede Vegdirektoratet om å gjere framlegg om enklare høve til å få førarkort for lett motorsykkel for personar som allereie har førarkort for personbil. To ulike modellar skal høyrast, både modell med noko opplæring og teoretisk og praktisk prøve og modell med om lag 12 timar opplæring, men utan prøve. Trafikktryggleik er høgt prioritert, og opplæringskrava skal særleg ta omsyn til risiko ved køyring med lett motorsykkel.

Det kan og bli enklare å køyre mopedbil. Det skal gjerast framlegg om at aldersgrensa for førarkort for mopedbil blir senka frå 18 til 16 år samstundes som opplæringskrava blir tilpassa den nye aldersgruppa. Dei som har førarkort for traktor skal kunne utvide til mopedbil ved å ta eit tryggleikskurs.

Vegdirektoratet vil no utarbeide detaljane i framlegga som er venta på høyring før jul. Nye reglar vil kunne vere på plass til motorsykkelsesongen neste vår.

Kontakter

Lenker

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Statens vegvesen og Troms fylkeskommune skal samarbeide om betre vegar på Senja18.10.2018 11:00Pressemelding

- Vegnettet på Senja har store utfordringar og behov for utbetringar. Det er behov for skredsikring og fleire strekningar har svært tronge og uoversiktlige parti. Fokk og drivsnø fører ofte til at vegane må stengast om vinteren. Samstundes blir mykje av sjømaten frå Troms og Finnmark frakta på dei smale vegane på yttersida av Senja. Vi må derfor legge til rette for at vegane er i best mogleg stand for dei som brukar den, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom