Norges Fotballforbund

Enighet om like rammebetingelser for landslagene

Del

Norges Fotballforbund og landslagsspillerne på A-herrer og A-kvinner (representert ved spillerforeningen NISO) har kommet til enighet om en ny avtale om honorarer for spillerne.

I dagens avtale, som går ut ved årsskiftet, får spillerne på herrelandslaget totalt 6,55 millioner kroner i sin markedsavtale med NFF (også kalt spillerpoolen). Kvinnelandslaget har på sin side en ordning med stipender som har en totalramme på cirka 3,1 millioner.

Landslagsgutta gir til jentene

Landslagsgutta har bestemt seg for å gi 550.000 kroner av sin spillerpool hvert år til jentene. Dette betyr at guttas honorar fra 2018 er på 6 millioner kroner. NFF og spillerne/NISO har blitt enige om at jentenes honorar skal være det samme.

NFF har derfor sammen med NISO laget en ny modell for honorar for landslagsjentene. Modellen er en kombinasjon av stipender og en egen markedsavtale. Også denne vil få en ramme på 6 millioner kroner.

- I forhold til jentene er vi gutta veldig privilegerte fra før av, og det var ikke vanskelig å si ja til å gi fra oss litt av markedsbonusen når dette når spørsmålet kom fra NISO og NFF. Vi spiller jo uansett ikke på landslaget for pengene, og har derfor heller ikke noen kampbonus på landslaget så lenge vi ikke går til mesterskap, sier guttas landslagskaptein Stefan Johansen.

Landslagsjentene setter stor pris på bidraget fra landslagsgutta.

- Dette er veldig gode nyheter som vil utgjøre en stor forskjell for rammevilkårene til spillerne på landslaget. Dette kommer på et veldig gunstig tidspunkt med tanke på utviklingen av norsk kvinnefotball. Bedre rammer vil gjøre det enklere for flere spillere å legge til rette for mer trening og økt fokus på fotball i hverdagen, sier Ingrid Moe Wold.

- Unik avtale

Også spillerforeningen NISO og Forbundsstyret i NFF er glade for den nye avtalen.

- Vi er veldig godt fornøyd med utfallet av forhandlingene om ny avtale for landslagene. Kvinnenes rammer er nær doblet, mens mennenes avtale er justert noe ned for å oppnå like markedsinntekter for landslagene. Siden denne skissen ble presentert NISO av fotballforbundet for kort tid siden, har det utelukkende vært positive tilbakemeldinger fra representanter for begge spillergruppene. Denne avtalen er sannsynligvis unik også internasjonalt. Det er veldig positivt at Norge er et foregangsland i så måte, sier NISOs forbundsleder, Joachim Walltin, som får støtte av fotballpresidenten.

- Dette vil bedre rammebetingelsene for landslagsjentene betraktelig og forhåpentligvis bidra til økt sportslig utvikling. Samtidig er det en anerkjennelse av at kvinnefotball generelt og kvinnelandslaget spesielt har fått en økt markedsverdi, og at spillerne fra A-kvinner brukes mer og mer i reklame og kommunikasjon, sier NFFs president Terje Svendsen og legger til:

- Forbundsstyret er veldig stolt over at gutta bidrar ved å redusere litt på sitt markedshonorar og mener at en styrking av rammebetingelsene til landslagsjentene er både nødvendig og riktig prioritering for å holde tritt med de andre nasjonene på kvinnesiden, sier fotballpresidenten.

Samtidig er NFF og spillerne også enige om å harmonisere bonusutbetalinger for å kvalifisere seg til mesterskap, og for resultater i mesterskap for A-herrer og A-kvinner. Mens det for A-kvinner sin del har vært forhandlinger før hver kvalifisering, så har spillerne på A-herrer hatt rett på 25% av utbetalinger fra UEFA/FIFA. Nå vil samme praksis gjelde for kvinnelandslaget.

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

04420https://www.fotball.no