Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Energimerkeforordningen tatt inn i EØS-avtalen

Del

På dagens møte i EØS-komiteen ble Energimerkeforordningen (2017/1369) innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen er per i dag ikke tatt inn i norsk rett, men forslaget om dette har vært på høring. Høringen ble gjennomført i vinter med frist 31.01.2019.

Energimerkeforordningen erstatter den nåværende energimerkeskalaen A+, A++, A+++ med en A-G-skala. Forbrukerne vil først se de nye energietikettene på utstilte vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleskap og lyspærer, samt fjernsyn og andre elektroniske skjermer fra 1. mars 2021. I de påfølgende årene etter 2021 vil nye produkter måtte merkes med den nye energietiketten.  

 Forordningen pålegger en ny plikt for produsenter og leverandører til å registrere produkter inn i en europeisk produktdatabase for energimerkede produkter, EPREL. Når forordningen er gjennomført i norsk rett, vil denne plikten gjelde også for produsenter og leverandører som bringer produkter i omsetning i Norge.

 Les mer om  Energimerkeforordningen og produktdatabasen EPREL på NVEs nettsider

Kontakter

Saksbehandler Ingvill Sjøvold Nilsen, tlf 22 95 91 28 / 932 20 315

Seksjonssjef Christine Birkeland, tlf 22 95 98 76 / 911 21 333

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom