ECOHZ

Energibransjen kan gå glipp av fem milliarder årlig

Del

Norge i fare for å sette seg selv på sidelinjen

Daglig leder Tom Lindberg
Daglig leder Tom Lindberg

- Dersom Norge benytter ordningen med opprinnelsesgarantier på samme måte som land på kontinentet i Europa, kan energibransjen styrke inntektsgrunnlaget med opp til fem milliarder. I stedet vurderer Norge å gå bort fra ordningen og sette seg selv på sidelinjen i energipolitikken i Europa, sa administrerende direktør i ECOHZ og styremedlem i den internasjonale organisasjonen RECS International, Tom Lindberg under Stortingets høring om Energimeldingen.

I meldingen heter det blant annet at opprinnelsesgarantier ikke utgjør en støtte som kan sies å utløse utbygging av ny produksjon. Olje- og energiministeren har tatt et enda tydeligere standpunkt i media, ved å peke på at Norge bør avvikle ordningen så tidlig som mulig – enten gjennom påvirkning av EUs institusjoner, eller ved en ensidig norsk avvikling.

- Det er viktig at Regjeringens offisielle holdning avklares og at det gjøres en grundig konsekvensanalyse før man tar en beslutning. Energimeldingen har ikke belyst de faktiske forhold i tilstrekkelig grad, sa Lindberg.

Ordningen med opprinnelsesgarantier står i dag svært sterkt i EU, og det er mest trolig at ordningen vil styrkes og videreutvikles i EUs prosess mot et nytt fornybar direktiv for perioden etter 2020. Samtidig etableres tilsvarende ordninger i andre regioner utenfor Europa og USA, som i Asia og Sør-Amerika.

- En avvikling vil således måtte være en ensidig norsk utmelding av ordningen, som vil medføre en rekke uheldige konsekvenser både i Europa og i resten av verden, forklarte Lindberg.

Prisen for vindkraft i Holland er verdsatt av hollandske forbrukere og bedrifter til om lag 10 ganger prisen for norsk vannkraft. Dette betyr at det er realistisk å skape årlige merverdier for norsk kraftnæring og dets eiere på nærmere fem milliarder kroner; om Norge velger å bruke ordningen på en positiv måte.

Norge står i en europeisk særstilling når det gjelder produksjon av fornybar kraft. Den fornybare kraften har stor verdi, og opprinnelsesgarantier kan bidra til å synliggjøre og øke verdien.

- Ved å selge denne kraften med opprinnelsesgarantier i Norge vil det knyttes økte industrielle muligheter til å markedsføre «norsk, kortreist fornybar kraft – dokumentert med opprinnelsesgarantier». Ikke bare er slik dokumentasjon forventet, men også et krav fra internasjonale bedrifter, og fra uavhengige miljøstandard- og rapporteringsorganisasjoner. For eksempel vil dette være meget viktig for selskaper som Google og andre som kan vurdere Norge som aktuelle for store datasenterløsninger, sa Tom Lindberg.

Han påpekte at en avvikling av ordningen og etablering av en norsk varedeklarasjon basert på produksjonsmiks vil bryte med vedtatte europeiske standarder, og vil frata norske forbrukere og bedrifter reelle muligheter til å velge og påvirke energikilde.

- Økte krav til transparens, sporing og dokumentasjon muliggjort med opprinnelsesgarantier sprer seg til områder også utenfor Europa og USA. International REC (I-REC) er etablert for å spore og dokumentere energivalg i land i Asia, Afrika og Sør-Amerika – hvor man tidligere kun har henvist til landets produksjonsmiks. Multinasjonale selskaper og ledende rapporteringsstandarder som Greenhouse Gas Protocol, CDP og andre, er tydelige på at alle energivalg skal dokumenteres ved bruk av anerkjente og utprøvde systemer. I Europa er dette opprinnelsesgarantier. Det vil være bakstreversk og svært uheldig av Norge å sette seg utenfor disse ordningene, avsluttet Lindberg.

###

RECS International er den europeiske bransjeorganisasjonen for selskaper som handler, markedsfører og/eller selger opprinnelsesgarantier. Omfatter over 100 selskaper fra Europa og andre deler av verden, inklusiv en rekke av de mest toneangivende norske kraftselskapene.

ECOHZ AS er en norsk bedrift, med kontorer i Oslo og Genève. ECOHZ er blant Europas største leverandører av fornybar kraft dokumentert med opprinnelsesgarantier. ECOHZ arbeider for å skape økte verdier for produsesenter av fornybar kraft, gjennom markedsføring og salg til kraftleverandører og internasjonale bedrifter. ECOHZ tilbyr globale løsninger som omfatter opprinnelsesgarantier i Europa, RECs i Nord-Amerika og I-REC i en rekke land i Asia, Afrika og Sør-Amerika, samt nye investeringskonsepter som muliggjør bygging av nye fornybare kraftverk.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon eller intervju med Tom Lindberg kontakt:
Pernille Stensli
Leidar
E-post: pernille.stensli@leidar.com
Telefon: 92 80 30 40

Bilder

Daglig leder Tom Lindberg
Daglig leder Tom Lindberg
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om ECOHZ

ECOHZ
ECOHZ
Rådhusgata 23
0158 Oslo

+47 22 98 03 80http://www.ecohz.com

ECOHZ offers renewable energy solutions to electricity providers, businesses and organisations across Europe, North America and Asia – providing renewable electricity, from a wide range of sources, regions and qualities.

The renewable electricity is documented by Guarantees of Origin (GO) in Europe, RECs and Green-e in the US, and newly established I-RECs inselected Asian markets. ECOHZ also provides a new and innovative solution - GO² - combining a renewable energy purchase with the financing and building of new renewable power generation.

Companies that purchase documented renewable energy reduce their carbon footprint and improve their sustainability ratings.

ECOHZ is among the leading independent suppliers in Europe, and is located in Norway and Switzerland.

ECOHZ endeavours to play an active role in this transition through its vision of changing energy behaviour.

Følg saker fra ECOHZ

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ECOHZ på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ECOHZ

Sterk fornybar vekst i Europa – vind og sol utfordrer vann som hovedkilden til fornybar energi28.2.2017 09:31Pressemelding

“Etterspørselen etter fornybar energi i Europa, dokumentert med opprinnelsesgarantier (GO), vokste raskt i 2016 – opp 5 prosent fra 2015 til nesten 370 TWh” sier administrerende direktør i ECOHZ, Tom Lindberg, basert på statistikk utgitt av the Association of Issuing Bodies (AIB). “Bak denne veksten er tusenvis av selskaper og millioner av husholdninger fra flere europeiske land som kjøper fornybar energi, dokumentert med opprinnelsesgarantier.”

Etterspørselen etter fornybar energi i Europa når nye høyder28.1.2016 15:01Pressemelding

28. januar 2016, Oslo - Etterspørselen etter fornybar energi i Europa, dokumentert med opprinnelsesgarantier (OG), fortsatte å øke i 2015. ”Tallene viser mer enn 8% økning fra 2014, og overstiger 340 TWh. Tusenvis av bedrifter og millioner av husstander i Europa står bak utviklingen – gjennom frivillig kjøp av fornybar energi dokumentert med opprinnelsesgarantier,” sier Tom Lindberg, Daglig leder, ECOHZ.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom