Nærings- og fiskeridepartementet

Endringer i reguleringene for snøkrabbe

Del

Den største endringen er at det innføres stopp i fangst av snøkrabbe i en periode fra 15.juni til 15. september av hensyn til snøkrabbens skallskifte.

– Det er få fartøy som ønsker å fiske når det er mye krabbe som nylig har skiftet skall. Denne krabben kan lett bli skadet ved ytre påvirkning og har lav kommersiell verdi. Dette handler om å gi næringsaktørene rammer som bidrar til god lønnsomhet, samtidig som vi tar vare på snøkrabben som ressurs, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings – og fiskeridepartementet har besluttet flere endringer i snøkrabbeforskriften og utøvelsesforskriften. Endringene gjøres på bakgrunn av forslag som kom etter en høring av forslag til endringer i reguleringene for fangst av snøkrabbe.

- Endringene i reguleringen av snøkrabbefangst vil bidra til å ivareta snøkrabben, miljø og kontrollhensyn, det gir næringen bedre rammer og sørger for at vi får mer kunnskap,  avslutter fiskeriministeren.

Kravet om å rapportere bløtkrabbe i fangstene utvides til å gjelde hele året. Dette er for å få mer kunnskap om når snøkrabben i Barentshavet skifter skall.

Røktingskravet for fangst av snøkrabbe utvides fra én til tre uker, og snøkrabbefartøy kan kun røkte egne teiner. Dersom det oppstår havari eller uforutsette hendelser kan fartøyene søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon for dette kravet. Kravet om at fartøy må sende melding til Fiskeridirektoratet senest en uke før fangsten planlegges påbegynt, utvides til å gjelde for hele året.

Det ble i høringen foreslått å innføre en begrensing i antall teiner et fartøy kan fangste med, og det er nå vedtatt en øvre begrensning på 12 000 teiner.

– Næringen har selv ønsket en begrensning i antall teiner, og tatt til orde for at det skal etableres opplagsområder for lagring av teiner i havet. Vi vet lite om hvilke konsekvenser og hvilken påvirkning slike opplagsområder kan få for det marine miljøet. I tillegg vil det være en fare for at redskaper kan drives bort av havstrømmer og is. Jeg mener at det ikke er riktig å gå i en retning hvor vi oppretter lagringsområder for redskaper på havbunnen, både av hensyn til areal og miljø, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom