Nærings- og fiskeridepartementet

Endringer i reglene for rensefisk

Del

Nærings- og fiskeridepartementet sender på høring forslag om oppdatering av regelverket for rensefisk.

Statssekretær Roy Angelvik
Statssekretær Roy Angelvik

- Hensikten er først og fremst å formalisere etablert praksis i en næring som stadig er blitt mer profesjonalisert. Vi foreslår blant annet å stille samme krav til utstyr og installering av posisjonsrapporteringsutstyr til brønnbåter som transporterer all levende fisk til og fra oppdrettsanlegg, på samme måte som det i dag er for settefisk, matfisk eller stamfisk, sier statssekretær Roy Angelvik..

 - Forslaget innebærer at reglene blir bedre tilpasset dagens oppdrett både når det gjelder transport, oppbevaring, bruk og produksjon av rensefisk. Vi foreslår også å utvide virkeområdet i akvakulturdriftsforskriften til å omfatte rensefisk og ikke bare leppefisk, sier Angelvik.

Det foreslås endringer i følgende forskrifter:

  • akvakulturdriftsforskriften
  • laksetildelingsforskriften
  • forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m.
  • forskrift om transport av akvakulturdyr (transportforskriften)
  • forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende
  • forskrift om utøvelse av fisket i sjøen
  • forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen
  • lakselusforskriften

Nøkkelord

Bilder

Statssekretær Roy Angelvik
Statssekretær Roy Angelvik
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal i offentlig elektronisk postjournal (OEP)

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom