Gjensidigestiftelsen

Endringer i ledelsen i Gjensidigestiftelsen

Del

Leder for finans og økonomi, Knut Nordenhaug slutter i Gjensidigestiftelsen 1. januar 2018.

De siste seks årene har jeg fått gleden av å bygge opp en slagkraftig finansavdeling og fått på plass en struktur som gjør at stiftelsen har god kontroll på risiko og investeringer, sier Knut Nordenhaug. Da jeg begynte i stiftelsen i 2012 stod alle pengene i banken, og jeg er stolt over å ha fått bidra til å gi stiftelsen en betydelig løfteevne gjennom de investeringene vi har gjort siden den gang. Det har vært arbeidskrevende, givende og morsomt. Nå er imidlertid tiden inne til å ta fatt på nye oppgaver og blant annet fordype meg innen fagfeltet sosiale investeringer og bærekraft, sier Nordenhaug. Dette er et felt de som kjenner meg vet jeg brenner for.

Knut har gjort en betydelig innsats, og blant annet bidratt til å gi stiftelsen et solid fundament gjennom å lede arbeidet med finans og investering, sier Unn Dehlen administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen.

Kontakter

For spørsmål eller ytterligere informasjon:

Kommunikasjonssjef Lars Erik Mørk, tlf: 922 01 133 - lem@gjensidigestiftelsen.no

Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen
Postboks 1640 Vika
0119 Oslo

http://www.gjensidigestiftelsen.no

Om Gjensidigestiftelsen

Stiftelsen er største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 % av aksjene, og videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra Gjensidige i form av kundeutbytte til skadeforsikringskundene i selskapet. For 2016 utgjorde dette rundt 1,94 milliarder kroner.

I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter Gjensidigestiftelsen verdier for rundt 20 milliarder kroner. Det er avkastningen av disse verdiene som danner grunnlaget for stiftelsens gavetildelinger.

Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut i overkant av 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen delt ut over 2,2 milliarder til rundt 6500 prosjekter.