Kystverket

Endrer sjømerkene fra Åna-Sira til Stad

Del

Kystverket er i gang med endringer på sjømerkene langs kysten, og frem til utgangen av juni skal fyrlyktene på strekningen Åna-Sira til Stad legges om fra et særnorsk system til den internasjonale IALA-standarden (International Association of Lighthouse Authorities).

Illustrasjonsfoto: Litus Lux representerer den nye generasjonen fyrlykter, som er mer miljøvennlige, enklere å montere og betydelig enklere vedlikeholde. Bildet viser Litus Lux som er satt opp i Finnmark. Det skal settes opp fem av denne varianten i region Vest. Den første skal etter planen opp denne uken. (Foto: Kystverket/Knut Hovda)
Illustrasjonsfoto: Litus Lux representerer den nye generasjonen fyrlykter, som er mer miljøvennlige, enklere å montere og betydelig enklere vedlikeholde. Bildet viser Litus Lux som er satt opp i Finnmark. Det skal settes opp fem av denne varianten i region Vest. Den første skal etter planen opp denne uken. (Foto: Kystverket/Knut Hovda)

I forrige uke ble de første fyrlykten i det som er Kystverkets region Vest skjermet om i henhold til den internasjonale standarden. Det er var lyktene Hammarholmen, Urholmbåen og Lamholmflua, mens Slåttevik ble tatt uken før.

Nå skal samme jobb gjøres i nordre del av Boknafjorden, Erfjorden, Sandsfjorden, Saudafjorden, Nedstrandsfjorden, Yrkefjorden, Vindafjorden, Vatsfjorden, Hervikfjorden, Årviksundet, Ognasundet, Boknasundet, og den søre delen av Karmsundet.

− Vi er allerede i gang med arbeidet i Rogaland, som blir et prioritert område i 2019, sier overingeniør Stian Revheim Sund i Kystverket Vest.

Omfattende omlegging
Frem til 2025 skal Kystverket legge om sektorene på til sammen rundt 1900 fyrlykter, såkalte sektorlykter. Disse skal over på standarden som er definert av den internasjonale maritime organisasjonen IALA.

IALA har anbefalinger for hvordan sektorene på ei fyrlykt bør være inndelt for å være intuitiv og gi en god forutsigbarhet. Kystverket har besluttet å tilpasse seg denne anbefalingen, og starter å endre på sektorene fra 2019. Arbeidet er ventet å være ferdig innen utgangen av 2025.

Prinsippene for anbefalingen er at når en sjøfarende stevner mot ei fyrlykt i hvit sektor, skal sektoren på styrbord side være grønn, og sektoren på babord side skal være rød. Dette gjelder uansett hvilken himmelretning man kommer fra.

Det er gjort grundige undersøkelser av nytteverdien av ei slik omlegging, og den viser at omleggingen er hensiktsmessig. Arbeidet gjøres i sammenheng med allerede nødvendig og planlagte endrings- og vedlikeholdsoppdrag. Det vil si at endringene vil skje i henhold til de planene som vi har for ettersyn og vedlikehold av disse merkene.

− Enkelte sjømerker vil bli flyttet, fjernet eller modernisert for å gjøre merkingen mer intuitiv og oversiktlig. I noen tilfeller vil fyrlykter bli fornyet, og disse vil se noe annerledes ut enn de gjør i dag. Den nye typen er laget av kompositt, driftes av solceller, er mer miljøvennlig og enklere å vedlikeholde, sier Sund.

Mer forutsigbart
Endringen gir altså økt forutsigbarhet for de som ferdes på sjøen. Norge vil nå følge de samme prinsippene som det internasjonale samarbeidet i IALA legger til grunn - og som de anbefaler.

– Det er viktig å understreke at god planlegging av seilasen fortsatt er viktig. Og ikke minst; ha oppdaterte kart. Det gjelder både for de profesjonelle sjøfarende og for dem som ferdes i fritidsbåt, presiserer Stian Revheim Sund.

Nøkkelord

Kontakter

Stian Revheim Sund
Overingeniør Kystverket Vest,
E-post: stian.revheim.sund@kystverket.no. Mobil: 90 41 89 74

Per-Magne Løseth Rovde
Seniorrådgiver Kystverket, Senter for farled, fyr og merker.
E-post: per.magne.rovde@kystverket.no. Mobil: 916 17 530.

Bilder

Illustrasjonsfoto: Litus Lux representerer den nye generasjonen fyrlykter, som er mer miljøvennlige, enklere å montere og betydelig enklere vedlikeholde. Bildet viser Litus Lux som er satt opp i Finnmark. Det skal settes opp fem av denne varianten i region Vest. Den første skal etter planen opp denne uken. (Foto: Kystverket/Knut Hovda)
Illustrasjonsfoto: Litus Lux representerer den nye generasjonen fyrlykter, som er mer miljøvennlige, enklere å montere og betydelig enklere vedlikeholde. Bildet viser Litus Lux som er satt opp i Finnmark. Det skal settes opp fem av denne varianten i region Vest. Den første skal etter planen opp denne uken. (Foto: Kystverket/Knut Hovda)
Last ned bilde
På Mulen ved Odda ble det i november i fjor satt opp ei lykt av typen Litus Mini, som også er av den nye generasjonen fyrlykter. Når denne blir vedtatt som standard vil solcellepanelene være integrert. (Foto: Kystverket)
På Mulen ved Odda ble det i november i fjor satt opp ei lykt av typen Litus Mini, som også er av den nye generasjonen fyrlykter. Når denne blir vedtatt som standard vil solcellepanelene være integrert. (Foto: Kystverket)
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom