Norges Fredsråd

En verdig og solid fredspris

Del

Norges Fredsråd gratulerer Colombias president Juan Manuel Santos med fredsprisen, og arrangerer også i år fakkeltog til ære for vinneren 10. desember. Dette er en velfortjent og solid pris, som gir inspirasjon til alle som jobber i motbakke for å skape forsoning verden over!

Vi hadde ikke trodd at årest fredspris skulle gå til Colombia, men at folket stemte ned fredsavtalen i Colombia forrige uke betyr ikke at de stemte ned freden. Norges Fredsråd mener årets fredspris til Colombias Juan Manuel Santos er en velfortjent og solid pris, som gir inspirasjon til alle som jobber i motbakke for å skape forsoning verden over.

Etter et halvt århundre med konflikt mellom den colombianske stat og FARC-geriljaen kom i høst endelig nyheten om en fredsavtale mellom partene. Colombias president Juan Manuel Santos har nå vunnet fredsprisen for sin innsats for å finne en fredelig løsning på konflikten. Selv om avtalen ble stemt ned i forrige ukes folkeavstemning, er fortsatt en fredelig løsning en mulighet.

- Arbeidet mot avtalen var et solid stykke arbeid, og at man ikke lykkes første gang betyr ikke at man skal slutte å kjempe videre, sier Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd. - Fredsprisen gir president Santos momentum til å videreføre sitt viktige arbeid og få på plass en bedre dialogprosess som til slutt kan lede frem til fred. Vi håper prisen gir nødvendig støtte til å kjempe videre slik at colombianerne vinner frem med en avtale som alle parter til slutt kan leve med!

Både Norge og Cuba har spilt en viktig rolle når det gjelder å få på plass en avtale i Colombia. Fredsprisen er en hyllest til det viktige arbeidet Santos har gjort, men er også en påminner om den viktige rollen Norge har spilt, og kan fortsette å spille, som fredsforhandler.

Norges Fredsråd gratulerer fredsprisvinneren og ønsker velkommen til fakkeltog til ære for Santos10. desember!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Norges Fredsråd

Norges Fredsråd
Norges Fredsråd
Postboks 8940 Youngstorget
0028 OSLO

2286 8437http://www.norgesfredsrad.no/

Syv norske freds­or­ga­ni­sa­sjo­ner opp­ret­tet 25. okto­ber 1945 Nor­ges Freds­råd som et sam­ar­beids­or­gan. NFR var en vik­tig arena for det norske freds­ar­bei­det gjen­nom etter­krigs­ti­den, og videre under den kalde krigen.

I dag er Nor­ges Freds­råd møte­plas­sen for fred . Møte­plas­sen der menings­fel­ler og mot­stan­dere kan møtes til debatt og gjen­si­dig opp­lys­ning. En møte­plass som blir lagt merke til og lyt­tet til. En arena som føl­ger utvik­lin­gen i freds­re­la­terte saker og arbeidsmetoder.

Som sam­ar­beids­or­gan job­ber Nor­ges Freds­råd for kom­pe­tanse­he­ving og bedre utnyt­telse av kunn­ska­pen i norske freds­mil­jøer. Orga­ni­sa­sjo­nen er opp­tatt av ster­kere sam­ar­beid mel­lom aktu­elle part­nere og med­lems­or­ga­ni­sa­sjo­nene, og vil bidra til økt syn­lig­gjø­ring av freds­po­li­tiske stand­punkt i den offent­lige debat­ten. Over­ord­net skal NFR arbeide for bedre ramme­be­tin­gel­ser for norsk fredsarbeid.

Følg saker fra Norges Fredsråd

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fredsråd på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fredsråd

Norges Fredsråd kunngjør sine Nobelfavoritter2.10.2017 07:00Pressemelding

Nobels fredspris skal gå til den som har gjort “mest eller best” for fred i året som har gått. 2017 går inn i historien som året verden endelig fikk et internasjonalt forbud mot atomvåpen, og Norges Fredsråd mener derfor den prestisjetunge prisen i år burde gå til ICAN - The International Campaign to Abolish Nuclear Weapons - som tok initiativ til forbudet. På Fredsrådet sin liste over Nobelfavoritter finner vi også blant annet ECOWAS og Campaign Against Arms Trade.