Nasjonalforeningen for folkehelsen

En vakker dag har vi glemt demens

Del

Denne uken arrangerer Nasjonalforeningen for folkehelsens helselag og demensforeninger den årlige Demensaksjonen. Ta vel imot bøssebærerne!

I dag finnes det ingen behandling mot demens. Forskning er nødvendig for å lære mer om årsaker, diagnostisering og behandling av demens. Gjennom Nasjonalforeningen for folkehelsens demensforskningsprogram arbeider landets fremste forskere for å løse demensgåten.

De siste årene har vi bevilget nærmere 77 millioner kroner fra midlene som ble samlet inn i TV-aksjonen 2013. – Det er stort behov for mer midler for å opprettholde forskningsinnsatsen. Vi har ingen tid å miste. Bidragene vi nå samler inn i Demensaksjonen sikrer at denne viktige forskningen kan fortsette i årene som kommer, sier generalsekretær Lisbet Rugtvedt.

Mer forskning øker mulighetene for behandling

Demensaksjonen gir folk mulighet til å bidra til demensforskningen. Selv om det vil ta tid, ser vi frem til den dagen vi ikke trenger å bekymre oss for demens. Samtidig er vi realistiske og vet at før vi kommer dit, må det mye mer forskning til.

Årets tildelinger i demensforskningsprogrammet går til:

Hva skiller mennesker som får demens fra dem som ikke får det?

Prosjektleder Geir Selbæk, professor og forskningsleder Aldring og Helse

Kan et fargestoff fra planter forebygge demens?

Prosjektleder Dag Årsland, professor ved SESAM og King’s College, London

Hva er sammenhengen mellom søvnproblemer og utvikling av Alzheimers sykdom?

Prosjektleder Anders Martin Fjell, professor UiO

Hvilke sykdommer kan utløse demens og hvordan kan det forhindres?

Prosjektleder Jan Erik Nordrehaug, professor UIB

FAKTA

  • Demens er ikke alderdom men en sykdom.
  • Demens fører til dårlig hukommelse, problemer med daglige gjøremål og personlighetsendringer.
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.
  • Inntektene fra Demensaksjonen går til forskning og lokale tiltak.
  • I dag har 77 000 mennesker i Norge demens, og antallet vil trolig dobles fram mot 2040.
  • På verdensbasis lever nesten 50 millioner med demens, et tall som vil øke til mer enn 130 millioner fram mot 2050. Årsaken til økningen er i all hovedsak at befolkningene blir eldre.

Nøkkelord

Kontakter

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36A
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom