En splitter ny kompetansepolitisk strategi

Del

Den kompetansepolitiske strategien er en avtale som vil bli viktig for framtiden. Omstillingstakten i samfunnet øker og for å lykkes må vi sikre både at vi tar i bruk folks kompetanse, verdsetter kompetanse og utvikler mer av den kompetansen framtidas samfunn trenger.

Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.
Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.

– Lykkes Norge med kompetansepolitikken, lykkes vi også med et mer inkluderende samfunn, økonomisk vekst, et konkurransedyktig næringsliv og grunnlag for fortsatt velferd, sier Kompetanse Norge-direktør Gina Lund. 

Historisk enighet

I dag signerte statsminister Erna Solberg, fem statsråder og partene den nye «nasjonal kompetansepolitisk strategi». Så bred enighet har det aldri vært før i kompetansepolitikken. Kompetanse Norge har vært sekretariat og pådriver for strategiarbeidet siden oppstarten i november 2015.

– Vi har etablert et bredt samarbeid med partene i arbeidslivet, frivilligheten og andre sentrale kompetansepolitiske aktører i dette arbeidet. Den gode kontakten og den brede oppslutningen er det beste utgangspunktet i arbeidet som nå kommer med å omsette dette til handling, sier Lund. 

Store utfordringer

Ny strategi skal bidra til at den enkelte og samfunnet får kompetansen som gjør Norge konkurransedyktig. Den raske teknologiutviklingen, det grønne skiftet, globalisering og andre drivere fører til endringer i kompetansebehovene på alle områder i arbeidslivet. Endringene går bare raskere og raskere, og viser hvor viktig det er med livslang læring.

– Et av målene i strategien er at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Vi har ikke råd til å sløse med folks kompetanse. For å bygge Norge videre må vi både skaffe oss ny kompetanse og bygge videre på den vi allerede har, sier Gina Lund.

Fakta:

Den historiske samarbeidsavtalen er signert av statsminister Erna Solberg, fem statsråder, representanter fra KS, NHO, Spekter og Virke, Akademikerne, LO, Unio og YS fra arbeidstakersiden. I tillegg signerte Sametinget og voksenopplæringsforbundet. I Nasjonal kompetanse politisk strategi er partene enige om å:

  • Bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg
  • Arbeide for bedre læringsmuligheter og god bruk av kompetanse i arbeidslivet.
  • Styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet.

Nøkkelord

Kontakter

Kontakt
Gina Lund, direktør for Kompetanse Norge, 992 30 945, gina.lund@kompetansenorge.no
Espen Brynsrud, kommunikasjonsrådgiver, 906 06 406, espen.brynsrud@kompetansenorge.no

Bilder

Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.
Direktør Gina Lund i Kompetanse Norge.
Last ned bilde

Om Kompetanse Norge

Kompetanse Norge
Kompetanse Norge
Karl Johans gate 7
0154 Oslo

23 38 13 00http://www.kompetansenorge.no

Kompetanse Norge, direktoratet for kompetansepolitikk er underlagt Kunnskapsdepartementet, Vårt nasjonale oppdrag er å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Vi skal løfte og synliggjøre kompetansepolitikkens betydning for Norges utvikling. For å få til dette, samarbeider vi med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Følg saker fra Kompetanse Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kompetanse Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kompetanse Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom