Norsk Folkehjelp

En spiker i kista for humanitære organisasjoner innen mottaksdrift

Del

Norsk Folkehjelp må legge ned sitt niende mottak det siste året. – Regjeringen jager ideelle aktører bort fra drift av asylmottak, sier generalsekretær Henriette Killi Westhrin.

Forrige uke kom beskjeden om at UDI vil legge ned Torshov Transittmottak som har eksistert siden 2004. Dermed vil Norsk Folkehjelp sitte igjen med kun 3 mottak i videre drift. Fra før er det kjent at også Stiftelsen Sana, som er eneste øvrige ideelle aktør på feltet, er nede på et kritisk minimum etter den siste tidens nedleggelser.

– Det er tydelig at UDI ser det som uten betydning at både Norsk Folkehjelp og stiftelsen Sana utraderes fra dette feltet, sier Westhrin.

Norsk Folkehjelp har i brev til justisdepartementet advart mot konsekvensene av ytterligere nedleggelse av mottak drevet av humanitære organisasjoner.

– Vi har ikke blitt hørt og vårt håp er nå hos Stortinget. Der ligger det en sak til behandling som kan gi regjeringen de føringene som vil være nødvendig for å få til en endret retning i hvordan innkjøp av disse tjenestene skal gjennomføres, sier Westhrin.

Velger Stortinget å lytte til Frivillighet Norge, Noas og andre sentrale aktører som deltok under høringen, er det fortsatt mulig å justere kursen.

– Med kun tre mottak blir det bortimot umulig å kunne nå et break-even på inntektssiden for oss. Dersom de humanitære organisasjonene forsvinner fra mottaksfeltet, forsvinner også vår rolle som talsperson for en gruppe som ellers har få som taler deres sak. Den kunnskapen vi opparbeider oss gjennom operativt arbeid har vi gjennom alle år brukt til også å drive politisk påvirkning, sier Westhrin.

Norsk Folkehjelp har drevet asylmottak siden 1988 og har gjennom årene bygget seg god kompetanse på feltet.

– Hvis vi som ideelle aktører tvinges ut forsvinner 30 års kompetanse, i tillegg til at vi i mindre grad vil kunne organisere frivilligheten og engasjementet rundt asylmottakene, sier Westhrin.

For mer informasjon og kommentar, ta kontakt med generalsekretær Henriette Killi Westhrin på telefon: 907 96 835.

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom