LO

EN POLITIKK FOR FORTSATT HØY ARBEIDSLØSHET

Del

- På tross av rekordhøy pengebruk og en svært gunstig kronekurs, er det ikke utsikt til redusert arbeidsløshet, sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Gabrielsen peker på at andelen voksne uten jobb vokser hvert eneste år. Blant unge menn (30-34 år) er andelen uten jobb snart oppe i 20 prosent.

-Ta sysselsettingen på alvor, oppfordrer han. -Det blir ikke flere jobber av at regjeringen prater omstilling. Til det trengs et løft for kompetanse og reell prioritering av aktivitet framfor passive pengeoverføringer, enten vi snakker skattekutt for de som ikke trenger det eller passiv trygd uten oppfølging.

Og løftet for yrkesfag uteblir.

- På Vestlandet er arbeidsmarkedspolitikken preget av lusekjøring, sier Gabrielsen. -Det burde vært en flerdobling av arbeidskontorene i Rogaland for å ta unna køen av arbeidsløse. Som første skritt må de ordinære tiltakene opp med 3- 4 tusen. Karrieresentra for å følge opp ungdom må styrkes radikalt.

Regjeringen har raskt etablert et underskudd utenom oljen som er uansvarlig høyt. Det er nesten fordoblet på fire år. Samtidig brukes pengene mer og mer feil.

- Vi kunne fått høyere sysselsetting med lavere bruk av oljepenger. Vi kunne, for mindre penger, fått mye bedre yrkesfag og annen opplæring og mye mer vei og annen infrastruktur.

En fordelingspolitikk i feil retning videreføres ved at usosiale skattekutt til de rike videreføres i 2017. Samtidig videreføres merkbare innstramninger overfor arbeidsløse.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok regjeringen og dens støttepartier grep som det ennå ikke er ryddet opp i:

· Skjerpet skatt på det avtalefestede sluttvederlaget som arbeidsløse mottar som plaster på såret når de mister jobben
· Nedsatt trygd de samme personer mottar etterpå

I et tidligere budsjett ble arbeidsløshetstrygden senket gjennom annen regelendring.

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom