ForskningsrådetForskningsrådetForskningsrådetForskningsrådetForskningsrådet

En industrimelding for nyskaping

Del

Industrimeldingen regjeringen la frem i dag legger godt til rette for et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet er klare til å følge opp gjennom nye og eksisterende virkemidler.

Næringsminster Monica Mæland og statsminister Erna Solberg under pressemøte om industrimeldingen hos Yara 30. mars.
Næringsminster Monica Mæland og statsminister Erna Solberg under pressemøte om industrimeldingen hos Yara 30. mars.

– Industrimeldingen tar de utfordringene norsk næringsliv står overfor på alvor. Det er positivt at regjeringen vil styrke de næringsrettede virkemidlene for forskning og innovasjon, spesielt innenfor muliggjørende teknologier og gjennom en ny skatteinsentivordning for forskningsbaserte oppstartsbedrifter, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen. – Økt grunnbevilgning til de teknisk-industrielle instituttene er også viktig i denne sammenhengen. Instituttene har spilt en svært viktig rolle for utvikling av mange sterke næringer og bedrifter i Norge. I den omstillingen som nå skjer og må skje, blant annet innen digitalisering, vil instituttene kunne ta en tilsvarende rolle.

Satser på økt eksport og internasjonale investeringer

Industrimeldingen har som utgangspunkt at Norge trenger en grønnere, smartere og mer nyskapende industri for å gi framtidig vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter. Administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth, mener dette er riktig vei å gå: – Regjeringen treffer blink når den satser mer på å øke eksporten og tiltrekke seg internasjonale investeringer. Globalt vekstprogram, styrking av GIEKs ordninger og felles merkevarebygging vil bidra til å løfte flere norske bærekraftige løsninger ut i verden, sier Krohn Traaseth. – Det er også gledelig at klyngesatsingen styrkes og videreutvikles for å bli enda mer relevant for et næringsliv i omstilling.

Lanserer industrielle testsentre

Som et ledd i arbeidet for nyskaping i industrien lanserer regjeringen den nye støtteordningen Norsk katapult. Norsk katapult skal gi raskere industriell vekst og være en brobygger mellom forskning og marked. Ordningen håndteres av Siva.

– Norsk katapult gir bedrifter tilgang til utstyr og fasiliteter i en økonomisk krevende mellomfase hvor de har behov for å teste og visualisere nye løsninger i industriell skala. Gjennom å opprette åpne flerbrukssentre tilknyttet etablert industri vil innovasjonsprosessen gå raskere, spesielt for små og mellomstore bedrifter, forteller Sivas administrerende direktør Espen Susegg.

Norsk katapult vil være et spleiselag mellom det private og offentlige. Siva vil i løpet av kort tid komme med en utlysning for å finne gode industrielle samarbeidspartnere.

Vil sikre godt samspill for næringslivet

Meldingen legger opp til at et samlet virkemiddelapparat skal legge godt til rette for norsk næringsliv gjennom nye og eksisterende virkemidler. Meldingen fremhever også at offentlige anskaffelser skal være en drivkraft for innovasjon og omstilling i norsk økonomi: Offentlige innkjøpere har stor mulighet til å bidra til nytenkning og utvikling ved å etterspørre nye og bedre løsninger. Regjeringen vil utvikle en satsing på offentlig-privat innovasjon i Innovasjon Norge.

- Industrimeldingen anerkjenner at vi gjør et viktig arbeid for norsk næringsliv. Det vil vi fortsette med, og også erkjenne at med et næringsliv i endring kan det være behov for et virkemiddelapparat som tenker annerledes. Her er vi klare til å ta utfordringen og sikre godt samspill i å legge til rette best mulig for et innovativt næringsliv, sier de tre direktørene.

Kontakter

Siva: Roy Strømsnes, tlf. 909 33 114, e-post: roy.stromsnes@siva.no

Innovasjon Norge: Kjetil Svorkmo Bergmann, tlf. 908 20 918, e-post: kjber@innovasjonnorge.no

Forskningsrådet: Maria Ekornes Myhre, tlf. 994 12 707, e-post: mem@forskningsradet.no

Bilder

Næringsminster Monica Mæland og statsminister Erna Solberg under pressemøte om industrimeldingen hos Yara 30. mars.
Næringsminster Monica Mæland og statsminister Erna Solberg under pressemøte om industrimeldingen hos Yara 30. mars.
Last ned bilde
Last ned bilde
Anita Krohn-Traaseth Foto: Agnete Brun
Anita Krohn-Traaseth Foto: Agnete Brun
Last ned bilde
John-Arne Røttingen Foto: Sindre Mekjan
John-Arne Røttingen Foto: Sindre Mekjan
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00http://www.forskningsradet.no/

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom