Fellesorganisasjonen

En ikke-diskriminerende skole

Del

Barneombud Anne Lindmo ropte denne uken varsko om statusen for spesialundervisning i skolen. Ifølge Lindmo får de som trenger gode pedagoger mest, de minst kvalifiserte lærerne. Fellesorganisasjonen (FO) mener barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere bør spille en viktig rolle for å bedre situasjonen.

Det er viktig med tverrfaglighet i skolen for å bedre læringssituasjonen, sier, forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).
Det er viktig med tverrfaglighet i skolen for å bedre læringssituasjonen, sier, forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).

FO kjenner seg godt igjen i barneombud Anne Lindmo sin beskrivelse av forholdene i norsk skole. Svært mange av de nesten 50 000 elevene som får spesialundervisning i dag, får ikke undervisning av lærere med rett kompetanse, slik som andre elever. Ifølge barneombudet er kun 50 prosent av de som driver med spesialundervisning, kvalifiserte lærere. Dette betyr at de som trenger gode pedagoger mest, får de minst kvalifiserte lærerne, ofte assistenter eller ufaglærte. FO støtter barneombudet i forståelsen av at dette diskriminerer noen elever. Innholdet i spesialundervisningen innebærer ikke de samme målsettinger som den ordinære undervisningen.

For å bøte på situasjonen er vi enige med barneombudet om at det må nok pedagoger inn i norsk skole. Men, det finnes også andre tiltak for å motvirke diskrimineringen av elever, som er avhengig av spesialundervisning.

Som det ble påpekt av Rettighetsutvalget for mennesker med utviklingshemning i høst, så får en tredel av elever med utviklingshemningikke undervisning av pedagoger. Vi ønskerderfor flere vernepleiere inn i skolen. Spesielt for elever med utviklingshemning, vil vernepleiere representere en nødvendighet. Dette er den eneste profesjonen som er spesialisert på undervisning av de med ulike former for kognitiv svikt. Vernepleiere vil derfor kunne styrke tilretteleggingen og gjennomføringen av undervisningen.

I tillegg til det rent faglige, er det viktig for læringssituasjonen at det er et trygt og godt miljøpå skolen. For å skape dette gode psykososiale miljøet, er vi også helt avhengig av bidrag fra ansatte med sosialpedagogisk og sosialfaglig bakgrunn, som barnevernspedagoger og sosionomer. De har andre briller på enn de som er utdannet lærere. En god skole må derfor både ha nok kompetanse i å undervise elever med ulike behov, og nok kompetanse i å bygge et godt læringsmiljø.

Vi ønsker en god skole hvor alle elever får en god og tilpasset læring – en skole uten diskriminering og ekskludering. Det fortjener elevene – det fortjener våre barn, og jammen meg trenger også lærerne bistand for å løse skolens samlede oppgaver, knyttet til å være den viktigste inkluderingsarena i landet.

Forfatter: Mimmi Kvisvik, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det er viktig med tverrfaglighet i skolen for å bedre læringssituasjonen, sier, forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).
Det er viktig med tverrfaglighet i skolen for å bedre læringssituasjonen, sier, forbundsleder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen (FO).
Last ned bilde

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

02380http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) er fag- og profesjonsforbundet for 27 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, velferdsvitere og studenter.

FO er ett av medlemsforbundene i Landsorganisasjonen (LO).

Følg saker fra Fellesorganisasjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fellesorganisasjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fellesorganisasjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom