Lederne

En god samtale kan hjelpe medarbeideren tilbake

Del

Før en medarbeider har vært sykmeldt i fire uker er det ditt ansvar som leder å ta initiativ til å lage en oppfølgingsplan. Målet er klart: å få ham eller henne tilbake i jobb. Da blir det avgjørende å få til et konstruktivt møte der dere sammen finner gode løsninger.

For å nå målet om en god oppfølgingsplan, er det viktig at du som leder viser medmenneskelighet, og finner ut av om sykefraværet på en eller annen måte kan skyldes forhold på jobben. For å oppnå tillit og trygghet i samtalen kan det være lurt å få den sykmeldte til å fortelle, og så stille spørsmål til det det som kommer fram. Det merkes når du er genuint interessert ved å lytte mer enn du prater.

Det er fort gjort i en travel hverdag å komme med løsninger i stedet for å invitere medarbeideren til å finne svarene selv. Det kan være godt ment, men dersom du hører godt etter, kan det være mange ledetråder til en løsning i det som blir sagt. Om medarbeideren for eksempel ikke tror det nytter å forbedre situasjonen som har ført til sykmelding, må du grave i det med gode spørsmål: Hva har du forsøkt å gjøre?  og Hvorfor tror du det er nytteløst? Det dere kommer fram til i fellesskap vil oppleves mer forpliktende for den som skal tilbake i jobb.

Forberedelser

Sykefravær kan fort bli unødig langvarig hvis samtalen ikke leder til tro på at endring er mulig. Det blir rett og slett lederens jobb å slå sprekker i en sementert oppfatning.  Dersom du kjenner bakgrunnen for sykmeldingen fra før, er det lurt å bruke den kunnskapen i gode forberedelser.

Du kan for eksempel tenke gjennom hva som kan påvirkes og hva som ikke kan i den gitte situasjonen. Vurder også hva som ligger i fortiden og hva som betyr noe framover. Det er også viktig å være bevisst på hva som kan løses gjennom jobben og hva som kan løses i privatlivet eller helsevesenet.

Disse lederne har flest friske medarbeidere

Sykefravær kan være komplisert

Det kan være en utfordring å forstå sin egen rolle i sykefraværssamtalen. Som leder er du verken terapeut eller venn, men du må vise medmenneskelighet og ville vel. Det kan være en vanskelig balansegang, og du må være forberedt på sterke følelser. Her er noen gode tips til hvordan du kan håndtere ulike reaksjoner:

Stillhet:

  • Ikke bryt stillheten med en gang. Gi rom for refleksjon.
  • Gjenta eventuelt at du ønsker å finne gode løsninger
  • Oppfordre medarbeideren til å komme med forslag til løsninger
  • Få fram at det er viktig å forstå hverandre

Gråt:

  • Det er lov å felle noen tårer, tilby tørkepapir og fortsett nennsomt
  • Vis hensyn, men ikke bryt intimsonen med å ta på personen

Sinne:

  • Behold roen og dropp motargumenter
  • La den sykmeldte tømme seg
  • Vent til medarbeideren roer seg slik at samtalen kan fortsette

Det viktigste er at du som leder klarer å ta tak i det som kommer fram og bruker det konstruktivt. Dernest må oppfølgingsplanen få realistiske mål. Å komme delvis tilbake, eller jobbe med noe annet en periode, kan være løsninger på veien mot målet.

Kilder: idébanken.org og leder.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Lederne

Lederne
Lederne
Storgata 25
0184 Oslo

22 54 51 50https://lederne.no/

Vi bygger gode ledere

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Følg saker fra Lederne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lederne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lederne

Når spurte lederen din sist hva du trenger?11.9.2018 15:06Aktuelt

Unge medarbeidere vil jobbe i bedrifter med gode verdier, og ha en leder som evner å se dem. Det betyr noe hva du som leder står for, ikke at du er best på ditt fagområde. Men du må forstå hva bedriften trenger av kompetanse. For å oppfylle den delen av jobben må du vite hva som rører seg og ha tett og nær kontakt med medarbeiderne. -Hvem vil jobbe for meg? Hva kan jeg som leder by på? Det er spørsmål man må stille seg i dag, slår Trine Larsen i Hammer & Hanborg fast.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom