NAF

Elsykkel – den neste transportrevolusjonen?

Del

Bortsett fra de uten bil, er de med elbil mest åpne for at elsykkelen kan erstatte transportmidlene de bruker i dag. Selv på landsbygda mener hele 32 % at de kan bruke elsykkel fremfor bil.

SYKKELHOTELL: I Asker har Jernbaneverket fått på plass trygg parkering med 296 låste plasser, og fri parkering i 2.etg. Foto: NAF
SYKKELHOTELL: I Asker har Jernbaneverket fått på plass trygg parkering med 296 låste plasser, og fri parkering i 2.etg. Foto: NAF

Det viser en fersk undersøkelse fra medlemsorganisasjonen NAF.

— Man blir så glad av å elsykle, at det må flere få oppleve, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

I fjor ble det solgt omkring 40.000 elsykler i Norge. Tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at det kan gå mot et nytt gullår for elsykkelen i 2017. Bare i løpet av de tre første månedene i år ble det importert over 12.000 elsykler, importen ble mer enn doblet fra februar til mars.

I NAFs undersøkelse sier 4 av 10 over hele landet at elsykkelen kan erstatte noen av transportmidlene de bruker til vanlig. Selv på landsbygda mener 32 % at de kan bruke elsykkel til hverdags. I mer tettbygde strøk er tallene enda høyre med 43 % for bystrøk og 47 % for storbystrøk.

— Elsykkel har helt klart potensiale for å løse en del av problemene vi har både med trengsel og forurensning rundt i landet, sier Sagedal.

Når vi vet at 31% av de som bor i spredtbygde strøk har under 10km reiselengde hver dag, og ytterligere 18% har mellom 11-og 20 kilometer totalt i reiselengde (tur/retur) er det klart at det er et uforløst potensiale her.

Viktige tiltak

NAF understreker betydningen av gang- og sykkelveier og ikke minst trygge parkeringsmuligheter for at den positive utviklingen skal fortsette.

55% i distriktene mener at et av de viktigste tiltakene for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende er å få bygget flere separate gang-og sykkeltraseer, 34% mener flere fortau må til.

I tillegg oppfordres det til å bruke mer sykkel i hverdagen, men det er ikke gode og sikre nok parkeringsmuligheter. NAF mener muligheten for trygg lagring med hensyn til vær og batterilading har mye å si.

— Elsykkelen byr på såpass store gevinster både for miljø, folkehelse og privatøkonomi - her må kommuner og arbeidsgivere må trå til og gire opp innsatsen, avslutter Sagedal.

En følge av mangelfulle sykkelparkeringer er at det blir stjålet flere sykler i timen, døgnet rundt, året rundt. Sykler for 69 millioner kroner ble stjålet i fjor, og spesielt de store byene er utsatt. Dette må det gjøres noe med, da antallet elsykler i landet vårt øker så enormt.


Om undersøkelsen, Trafikantbarometeret 2017

Trafikantbarometeret 2017 er en landsrepresentativ undersøkelse utført av TNS Gallup på oppdrag fra NAF, Norges Automobil-Forbund. Undersøkelsen er gjennomført på et vilkårlig landsrepresentativt utvalg på 1003 web-intervjuer, trukket fra TNS Gallups web-panel bestående av nærmere 44.000 respondenter. Resultatene er vektet på kjønn, alder og geografi. I tillegg er det gjennomført en regional supplering av respondentene slik at resultatene er representative også for Norge inndelt i ti regioner (Oslo og Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, Trøndelag Nordland, Troms og Finnmark), og for utvalgte storbyer (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø). Totalt har mer enn 4600 personer svart på undersøkelsen.

Undersøkelsen er utført i perioden mars-juni 2017.

Spørsmålet stilt i undersøkelsen: Kan elsykkel erstatte noen av transportmidlene du bruker på dine hverdagsreiser?

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

SYKKELHOTELL: I Asker har Jernbaneverket fått på plass trygg parkering med 296 låste plasser, og fri parkering i 2.etg. Foto: NAF
SYKKELHOTELL: I Asker har Jernbaneverket fått på plass trygg parkering med 296 låste plasser, og fri parkering i 2.etg. Foto: NAF
Last ned bilde
LÅST TILGANG: Sykkelhotellet i Asker er både kameraovervåket og låst. Disse bør vi ha fler av rundt omrking i byene, sier Inger Elisabeth Sagedal. Foto: NAF
LÅST TILGANG: Sykkelhotellet i Asker er både kameraovervåket og låst. Disse bør vi ha fler av rundt omrking i byene, sier Inger Elisabeth Sagedal. Foto: NAF
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Østensjøveien 14
0609 Oslo

08505http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatt og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

Feil at økt avgift på fossilbiler vil gi flere elbiler på veiene5.4.2018 21:40Pressemelding

Høyre skal ta stilling til et forslag som vil gjøre nye diesel- og bensinbiler dyrere. Målet skal være at flere kjøper seg elbil. - Flere elbiler på veiene avhenger av to ting: At prisen på batteriene går ned, og at rekkevidden på elbilene går opp. Når vi vet at økte avgifter på fossilbiler spiller liten eller ingen rolle, blir dette å holde bilkjøperne for narr, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom