Siva – selskapet for industrivekst

Elleve søkere videre i årets utlysning av Norsk katapult

Del

Av 15 næringsmiljø som søkte om opptak i ordningen Norsk katapult tidligere i år, er elleve vurdert å være kvalifiserte kandidater som går videre til neste trinn i søkeprosessen. Planen er å utpeke 1-3 nye katapult-sentre i år.

Snorklipping på åpningen av katapult-senteret på Raufoss. Fra venstre: Skjalg Sylte Stavheim, styreleder i NCE Raufoss, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto: Trond Erik Fugleberg
Snorklipping på åpningen av katapult-senteret på Raufoss. Fra venstre: Skjalg Sylte Stavheim, styreleder i NCE Raufoss, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto: Trond Erik Fugleberg

Dette er andre utlysning under ordningen Norsk katapult og interessen har vært stor. Søkerne representerer et mangfold av bransjer. De elleve kandidatene som nå er videre til neste fase vil nå levere endelig søknad innen 14. mai. 

- Vi er fornøyde med at så mange sterke kandidater fra ulike bransjer har søkt. Norge trenger en nasjonal infrastruktur for testing og visualisering som kan bidra til at norske bedrifter får konsept og ideer raskere ut i markedet, sier Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. 

Disse prosjektene går videre til trinn 2:

Søker

Prosjekt

Område

Sted

Bergen Teknologioverføring (BTO)

Ocean Innovation Catapult (OIC)

Havrom

Hordaland

Catapult Life Science AS

Norsk Katapultsenter for livsvitenskap

Livsvitenskap

Oslo

Herøya Industripark AS

Katapultsenter for Avansert Prosessteknologi

Prosessindustri

Telemark

Kongsberg Innovasjon AS

Smart Systems Katapult

Innovasjon, Systems engineering

Buskerud

NCE Maritime Clean Tech

Sustainable Marine Innovation Arena

Energisystemer/-teknologi

Hordaland

NCE Media AS

MCB Media Lab

Digital kommunikasjonsteknologi, visualisering

Hordaland

Norway Helth Tech

Norsk Helsekatapult

Helseteknologi

Oslo

SINTEF Ocean AS

Aquaculture Industry 4.0 Catapult Center

Havrom

Trøndelag

Smart Innovation Norway AS

Katapultsenter for «Technology Driven Business Transformation»

Innovasjon, digitalisering, visualisering

Østfold

SMART NANO

SMART NANO

Mikro- og nanoelektronikk

Vestfold

ÅKP Blue Innovation Arena AS

ÅKP Blue Innovation Arena AS

Visualisering, virtuell/forsterket virkelighet

Møre og Romsdal

Norsk katapult bygger en viktig bro mellom forskning og marked. Katapult-sentrene er nasjonale flerbrukssentre som særlig har små og mellomstore bedrifter over hele landet som målgruppe, og er en del av det koordinerte industriløftet som Norge trenger.

Søknadsfristen for trinn 2 er 14. mai og de nye katapult-sentrene blir offentliggjort av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen under Sivakonferansen i Trondheim 5. juni.

Manufacturing Technology på Raufoss og Future Materials i Kristiansand og Grimstad ble i høst utnevnt til de to første katapult-sentrene i Norge. Begge sentrene åpnet dørene i februar i år. Les mer her.

Fakta om Norsk katapult:

  • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
  • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
  • Tilbud: Utleie av utstyr, kompetanse og lokaler –der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere både teknologi, løsninger og tjenester.
  • Norsk katapult finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og blir håndtert av Siva, i tett samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Ane Flo, kommunikasjonsrådgiver i Siva - 414 62 402 / ane.flo@siva.no

Bilder

Snorklipping på åpningen av katapult-senteret på Raufoss. Fra venstre: Skjalg Sylte Stavheim, styreleder i NCE Raufoss, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto: Trond Erik Fugleberg
Snorklipping på åpningen av katapult-senteret på Raufoss. Fra venstre: Skjalg Sylte Stavheim, styreleder i NCE Raufoss, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Stein Terje Dahl, konstituert administrerende direktør i Siva. Foto: Trond Erik Fugleberg
Last ned bilde

Lenker

Om Siva – selskapet for industrivekst

Siva – selskapet for industrivekst
Siva – selskapet for industrivekst
Postboks 1253 Thorgard
7462 Trondheim

480 39 000http://www.siva.no

Sivas samfunnsoppdrag handler om ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge. Gjennom 50 år har Siva bygd opp en nasjonal infrastruktur med etterspurt kompetanse. Siva ser Norge under ett og får til synergier og læring på tvers av regionene. Over 4000 bedrifter er en del av denne infrastrukturen.

Følg saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Siva – selskapet for industrivekst på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Siva – selskapet for industrivekst

Offentliggjøring av Norsk katapult på Sivakonferansen 5. juni31.5.2018 12:57:51Presseinvitasjon

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil offentliggjøre nye katapult-sentre på Sivakonferansen i Trondheim 5. juni. I den forbindelse har Siva gleden av å invitere media til å delta. Både næringsministeren og vinnerne vil være tilgjengelig for intervju. Flere sterke næringsmiljø fra hele landet har søkt om opptak i ordningen. Regjeringen har satt av 125 millioner i statsbudsjettet til utvikling av nye og eksisterende sentre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom