Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Elhub ytterligere utsatt

Del

Statnett har informert NVE om at idriftsetting av Elhub må utsettes på grunn av feil som er avdekket i testperioden. Elhub-prosjektet tar nå sikte på ny lanseringsdato i løpet av første kvartal 2018. NVE ber Statnett foreslå ny tidsplan og ny lanseringsdato så raskt som mulig.

- Det er beklagelig at tidsplanen ikke kan følges, og at datoen for å sette Elhub i drift blir utsatt på nytt. Utsettelsen vil dessverre medføre ulemper for aktørene som skal bruke den nye løsningen for utveksling av måleverdier for strøm, sier Ove Flataker, avdelingsdirektør i NVE.

Gjeldende frist for å sette Elhub i drift er 23. oktober i år. NVE vil nå se på forskriftskravene som regulerer innføringen av Elhub, og vil informere nettselskapene, kraftleverandørene og andre Elhub-brukere om nye frister.

- Forsinkelsen vil medføre økte kostnader, og NVE vil vurdere om den nye utsettelsen skal få økonomiske konsekvenser for Elhub AS. Vi vil også be Statnett foreslå ny tidsplan og ny lanseringsdato så raskt som mulig, understreker Flataker.

NBS i drift fra mandag

Elhub skal knyttes til en felles avregningssentral for regulerkraftavregning i Finland, Norge og Sverige, NBS (Nordic Balance Settlement). NVE har fått opplyst at NBS vil bli satt i drift som planlagt 1. mai 2017.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Ove Flataker, tlf 95 20 26 20

NVEs pressetelefon 489 97 667

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom