Utdanningsdirektoratet

Elevundersøkelsen 2015: Små endringer i mobbing og krenkelser

Del

3,7 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

Andelen elever som blir mobbet ser ut til å ha stabilisert seg. I 2013 så vi en nedgang fra 6,8 til 4,3 prosent. Reduksjonen kan henge sammen med endringer i Elevundersøkelsen dette året. I 2014 var andelen 3,9.

Det er flest elever som blir mobbet av elever i gruppa eller klassen, og dernest av andre elever på skolen. Mobbingen avtar med alderen. 

– Elevundersøkelsen viser for andre år på rad en liten nedgang, men det er fortsatt langt fra det vi kan leve med. Foreldre, barnehagelærere, lærere og andre ansatte i barnehager og skoler, styrere og rektorer, ordførere, barn og unge må jobbe sammen mot samme mål – å stoppe mobbingen, sier Elisabeth Aspaker. Hun er kunnskapsminister mens Røe Isaksen er i pappapermisjon. 

Erting er den vanligste krenkelsen

Siden 2013 har elevene også svart på hvor ofte de opplever erting, utestenging, spredning av løgner, trusler, negative kommentarer om utseende og fysiske krenkelser som slag, dytting og sparking.  

14,3 prosent svarer i 2015 at de har opplevd en eller flere av disse krenkelsene to til tre ganger i måneden eller oftere. Andelen synker noe, men flater ut sammenliknet med den klare reduksjonen året før. 

Å bli gjort narr av eller ertet er den mest utbredte krenkelsen, etterfulgt av å bli holdt utenfor og å få negative kommentarer om utseende. Skolen er uvitende om mye av dette, og mange elever opplever at de ikke får hjelp. 

– Gjentatte krenkelser over tid kan også være mobbing. Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre for å sikre at alle barn er trygge på skolen. Skolene må jobbe systematisk, både med å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og krenkelser, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Petter Skarheim. 

Analyse og flere tall på udir.no

Cirka 416 000 elever svarte på Elevundersøkelsen høsten 2015. Nasjonale og fylkesvise tall, samt en analyse av mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen, ligger på på udir.no: http://www.udir.no/Tilstand/Forskning/Rapporter/NTNU/elevundersokelsen-2015/.

Mobbetall på skolenivå kommer på skoleporten.no i mars.

Nøkkeltall over tid

Andelen elever som har svart at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere:

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7,0

7,5

7,3

7,3

7,5

6,8

4,3

3,9

3,7


Andelen elever som har svart at de har opplevd ulike typer krenkelser to til tre ganger i måneden eller oftere:

Hvor ofte har dette hendt med deg på skolen i dette skoleåret?

2013

2014

2015

Noen gjorde narr av eller ertet meg, slik at jeg ble lei meg

10,7

8,3

7,7

Jeg ble holdt utenfor

8,7

6,1

5,7

Noen spredte løgner om meg

8,0

5,5

5,1

Noen truet meg

3,4

1,9

1,8

Noen slo, dyttet, sparket eller holdt meg fast så jeg ble redd

3,3

2,1

1,9

Noen kommenterte utseendet mitt negativt på en måte jeg ikke likte.

7,9

6,1

5,7

Andel som har opplevd en eller flere krenkelser to til tre ganger i måneden eller oftere

21,1

15,1

14,3

Pressekontakter

Klokken 12 - 14: 
Marianne Nordengen
Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
mno@udir.no / 907 65 748

Fra klokken 14:
Marit Dorothea Bjørnstad
Kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
mdb@udir.no / 959 70 718

Om Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet
Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo

23 30 12 00http://www.udir.no

Utdanningsdirektoratet skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken iverksettes. Slik får barn, unge og voksne et barnehagetilbud og en opplæring av høy kvalitet. Vi er underlagt Kunnskapsdepartementet og har kontorer i Oslo, Molde og Hamar.

Følg saker fra Utdanningsdirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utdanningsdirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Utdanningsdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom