Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Elektrisitet fra ren vannkraft til en hel nasjon på rekordtid

Del

Etter massiv vannkraftutbygging i Bhutan, har nå alle tilgang på strøm. På 14 år har Bhutan gått fra 30 prosent til 100 prosent elektrifisering. Fjellandet i Himalaya har også blitt en eksportør av ren vannkraft til India. Dette gir gode inntekter til Bhutan, og gjør at India kan fase ut forurensende kraftproduksjon. NVEs bidrag i det Norsk-Bhutanske energisamarbeidet er i ferd med å avsluttes.

- Bhutan har like store vannkraftressurser som Norge, men var likevel et av verdens fattigste land. Nå har Bhutan lykkes med å sikre strømtilgang til hele landets befolkning, sier energi- og vassdragsdirektør Per Sanderud.

Siden 2002 har NVE, med finansiering fra Norad, hatt et tett samarbeid med Bhutan for å elektrifisere landet og legge til rette for langsiktig eksport av fornybar energi til India. Siden 90-tallet, har NVE også bistått i utvikling av varsling av naturfare, måling av isbreer og etablering av hydrologisk datamodell for landet. Andre aktører har også bidratt til at Bhutan har nådd sine mål.

Vannkraften øker velferden
Samarbeidet har bidratt til mange viktige resultater for utviklingen av vannkraft og dermed velferd i Bhutan. NVE har blant annet bidratt til utvikling av nasjonale planer for utbygging av vannkraft og bidratt til planlegging av flere vannkraftanlegg. Landet har nå fått på plass grunnleggende kapasitet, kunnskap og kompetanse som legger grunnlaget for et helhetlig og selvstendig system for vannkraftutbygging, strømforsyning, eksport av fornybar energi.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud deltok sammen med Norges ambassadør i Bhutan Nils Ragnar Kamsvåg på en seremoni i hovedstaden Thimpu 25. april for å markere etlangt og vellykket samarbeid.

- Det har vært en viktig ledesnor i prosjektet at bhutanerne skal gjøre jobben selv, med tett coaching fra NVE-ansatte, understreker Sanderud.

Fakta:

Viktige resultater fra samarbeidet:

  • Et solid regelverk trygger Bhutan som vannkraftnasjon i fremtiden Utvikling av et forutsigbart regelverk i energisektoren er nå tilpasset lokale forhold. I tillegg er det utviklet en rekke veiledninger til gjeldende lov og forskriftsverk som sikrer forutsigbare rammevilkår for investeringer i fornybar energi.
  • Riktig prising av strøm Alle bhutanere har i dag tilgang til strøm. Regulatoren BEA (Bhutans svar på NVE) har fått på plass utregningskalkyler for å finne ut hva dette skal koste. Det koster mye i et nyetablert vannkraftland. Regjeringen subsidierer prisene, etter råd fra regulator, slik at alle innbyggere og næringsliv har mulighet for å betale. Dette innebærer for eksempel 100 kWh gratis strøm per måned for de fattigste i Bhutan som typisk lever på landsbygda.
  • Utdanning er en nøkkel Samarbeidet har lagt vekt på lokalt eierskap og involvering. Utdanning ved NTNU i Trondheim, på Master-nivå, har derfor vært et sentralt og viktig bidrag til utvikling av egenkompetanse.
  • Datakvalitet for bedret varsling av naturfare Innsamling og kvalitetssikring av hydrologisk data for å kunne levere god varsling av naturfare slik som jøkulhlaup og flom. Varslingssystem som varsler de mest utsatte områdene for flom. De innsamlede dataene har også gitt avgjørende grunnlag for utviklingen av vannkraftkraft.

Kontakt
Ørnulf Strøm, underdirektør, seksjon for ren energi i Norad, 23 98 01 59/980 24 099 e-post
Ornulf.Strom@norad.no

Atle Tostensen, seksjonssjef i internasjonal seksjon i NVE, 22 95 98 20/950 92 230 e-post ato@nve.no

Nøkkelord

Kontakter

Ørnulf Strøm, underdirektør, seksjon for ren energi i Norad, 23 98 01 59/980 24 099 e-post Ornulf.Strom@norad.no

Atle Tostensen, seksjonssjef i internasjonal seksjon i NVE, 22 95 98 20/950 92 230 e-post ato@nve.no

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom